Convenis de pràctiques amb:
Zoo de Barcelona Max-Planck-Gesellschaft

Fundació Mona
Centre de Primatologie