Presentació

Informació general

Pla d'estudis

Organitza

Amb la col·laboració

Contacte

  Facultat de Formació

      del Professorat :

 

Telèfon: 93 403 13 14

Fax: 93 403 51 21

Pg.Vall d'Hebron 171

08035 Barcelona

 

Postgrau d'Ensenyament de Català per a Persones Adultes

Durant el curs 2020-2021 s'ofereix el postgrau Ensenyament de Català per a Persones Adultes, de 35 crèdits, el qual es desenvoluparà durant el primer semestre (des de setembre 2020 a maig 2021) i que permet obtenir el títol de postgrau. Aquest postgrau és en línia. Trobareu tota la informació aquí.

El Postgrau és considerat un mèrit a l'hora d'aconseguir un contracte en molts àmbits de l'ensenyament de català per a persones adultes. Li donen suport i el recomanen la Direcció General de Política Lingüística, el Consorci per a la Normalització Lingüística, l'Institut Ramon Llull i els Serveis Lingüístics Universitaris (entitats amb les quals tenim convenis de pràctiques signats, així com amb centres que depenen del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: Escoles Oficials d'Idiomes i Centres de Formació de Persones Adultes). En els darrers anys molts dels alumnes que l'han cursat han trobat feina en el CPNL, els Serveis Lingüístics Universitaris o l'EOI i han aconseguit lectorats en universitats estrangeres. 

Fins a l'any 2018-2019 aquest postgrau va estar vinculat al Màster Ensenyament de Català com a Primera i Segona Llengua. Aquest Màster fou el producte de la fusió de dos màsters propis: el Màster d'Ensenyament de Català per a l'Acolliment Lingüístic, que el Departament de Filologia Catalana i la Facultat de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona van impulsar, conjuntament amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, el curs 2010-2011; i el Màster de Formació de Professorat de Català per a Persones Adultes que la Universitat de Barcelona i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya programaren el curs 2013-2014. Històricament, aquest darrer màster provenia del títol propi de Postgrau de Formació de Professors de Català per a Adults, que s'impartí des del curs 1999-2000 fins al 2006-2007, i del Màster oficial del mateix nom, que es desenvolupà des del 2007-2008 fins al 2012-2013.

Actualment, el Postgrau d'Ensenyament de Català per a Persones Adultes és un postgrau propi interuniversitari (Universitat de Barcelona, Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona).

Com els seus predecessors, aquest postgrau parteix de l'anàlisi del discurs i de la lingüística del text, es basa en les metodologies més actuals i experimentades d'adquisició de llengües, avalades pel Consell d'Europa, i desenvolupa una estratègia d'aprenentatge reflexiu, de manera que l'alumnat, en acabar els seus estudis, és capaç de formar-se contínuament, d'analitzar i enfocar les diferents situacions d'ensenyament-aprenentatge, de reformular objectius segons les necessitats dels destinataris i de preparar els materials necessaris segons les circumstàncies de cada curs.