Presentació

Informació general

Pla d'estudis

Organitza

Amb la col·laboració

Contacte

  Facultat de Formació

      del Professorat :

 

Telèfon: 93 403 13 14

Fax: 93 403 51 21

Pg.Vall d'Hebron 171

08035 Barcelona

 

Objectius PDF

L'objectiu és facilitar a l'alumnat l'adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les capacitats i actituds necessàries per a ser un bon professor de llengua catalana per a persones adultes, tant per a nivells inicials (com a llengua estrangera) com per a nivells avançats, un professor dinàmic i flexible, que transmeti una llengua i una cultura vives, creatives i útils en totes les situacions de la vida.

 

Per això el curs pretén assolir els objectius formatius següents:

 

Conèixer les estratègies necessàries per seleccionar, organitzar i aplicar els coneixements de llengua, literatura i cultura catalanes en el moment de facilitar l'aprenentatge de l'alumnat.

Conèixer els marcs teòrics que donen compte de la formació de persones adultes, així com identificar i valorar les condicions i les possibilitats d'aprenentatge per part de persones adultes.

Aprofundir en l'ensenyament-aprenentatge de la llengua des de la lingüística del text i l'anàlisi del discurs.

Proporcionar criteris metodològics basats en un enfocament de l'ensenyament de la llengua que posi més èmfasi en l'ús i en el desenvolupament de les habilitats lingüístiques que en la descripció del sistema lingüístic.

Utilitzar recursos i materials didàctics existents en el mercat o dissenyar-ne de nous.

Conèixer formes d'ensenyar català a distància així com tot tipus de recursos en línia per a facilitar l'aprenentatge de l'alumnat.

Relacionar el marc cultural i literari amb l'aprenentatge de la llengua.

Posar en pràctica eines que facilitin la reflexió sobre la pràctica i la teoria

Darrera actualització de dimecres, 15 de maig de 2013 08:07