Presentació

Informació general

Pla d'estudis

Organitza

Amb la col·laboració

Contacte

  Facultat de Formació

      del Professorat :

 

Telèfon: 93 403 13 14

Fax: 93 403 51 21

Pg.Vall d'Hebron 171

08035 Barcelona

 

Requisits i criteris d'admissió PDF

 Hi poden accedir diplomats en Educació Social i Magisteri, llicenciats o graduats en Filologia Catalana, Humanitats, Traducció i Interpretació, Mestre en Educació Primària i Infantil, Pedagogia, Lingüística, Comunicació audiovisual o, fins i tot, d’altres llicenciatures o graus, sempre que estiguin en possessió del nivell requerit de català (nivell superior dels certificats de la Secretaria de Política Lingüística o equivalents). 

 

A la preinscripció es demana una carta de motivació, els arguments de la qual són tinguts en compte a l'hora de seleccionar l'alumnat. També es tindrà en compte l'expedient acadèmic i l'experiència en docència de llengua catalana per a persones adultes, en qualsevol dels seus àmbits. 

 

  

 

 

Darrera actualització de dissabte, 14 d'abril de 2018 18:33