EIX 2 - EL MONESTIR I EL SEU ENTORN

El monestir a l'entorn urbà


El nostre projecte pretén analitzar l'impacte de la implantació de monestirs (tant femenins com masculins) a l'entorn urbà medieval. Mitjançant l'aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS) i l'ús de bases cartogràfiques històriques i actuals, analitzarem el procés d'implantació monàstica en diverses ciutats del sud d'Itàlia (especialment, Nàpols i Palerm) i el posarem en relació amb el documentat en altres ciutats de la Corona d'Aragó. Ens interessarà estudiar l'impacte dels monestirs sobre la topografia d'aquestes urbs, així com la seva relació amb altres elements de l'entorn urbà i extraurbà, com el recorregut de les muralles, la ubicació dels portals d'entrada, la localització dels espais públics, l'emplaçament dels centres de poder o la seva relació amb els àmbits d'abastament de recursos.

Paisatge espiritual a la Nàpols medievalPaisatge espiritual a la Nàpols medieval
landscape_eje2.jpg