EIX 2 - EL MONESTIR I EL SEU ENTORN

El monestir a l'entorn rural


Pel que fa referència a l'impacte de la implantació monàstica (tant masculina com femenina) en l'entorn rural, el nostre treball pretén analitzar el cas dels monestirs benedictins de Sant Daniel de Girona i Sant Cugat del Vallès (masculí i femení, respectivament), els quals disposen d'una gran riquesa documental sobre la seva creixement patrimonial. L'anàlisi del mateix i la seva georeferenciació a través de l'ús dels Sistemes d'Informació Geogràfica (GIS) ens permetrà conèixer la ubicació i evolució de les seves propietats, així com la seva tipologia (terres, boscos, bestiar, molins). Aquesta metodologia de treball no només ens permetrà conèixer l'evolució del seu patrimoni, sinó que, alhora, ens aproparà al seu entorn immediat o més llunyà: vies de comunicació, espais de captació de recursos, connexió amb altres centres monàstics i àmbit d' influència territorial.


SANT DANIEL DE GIRONASANT DANIEL DE GIRONASAN CUGAT DEL VALLÈSSAN CUGAT DEL VALLÈS
landscape_eje2.jpg