EIX 3 - EL MONESTIR INTERIOR

Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona


El monestir de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona es va fundar en 1236, i la comunitat es va acollir a la regla benedictina a 1513. Tant en l'etapa clarissa, s.XIII-XV, com en la benedictina del s.XVI, l'arxiu monàstic conserva riquíssims inventaris seriats de convent i sagristia que permeten seguir diacrònicament els objectes que poblaven el monestir, acompanyats en molts casos d'indicacions d'ús. Partint d'aquesta documentació, nostre projecte proposa l'elaboració d'una base relacional de dades que permeti reconstruir una topografia interior, material i funcional dels objectes en el seu context espacial i performatiu. El projecte té una primera fase dedicada als llibres, en segon lloc tenim previst abordar els tèxtils.

manuscrito_eje3.jpg