Sumari

   Per a més Informació  :

 

Departament de Cognició,

Desenvolupament i

Psicologia de l'Educació

 

Secció:

Desenvolupament i

Psicologia de l'Educació

 

Telf. 933 125 839

Fax  934 021 368

e-mail: psi.evoedu@ub.edu

Per al correcte funcionament d'aquesta web és necessari utilitzar Chrome, Firefox o Safari.
 

La Secció de Desenvolupament i Psicologia de l´Educació, dins del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació, és una de les sis seccions que conformen la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, ubicada al Campus Mundet.

El professorat de la secció imparteix docència al primer i segon cicle en cinc graus universitaris diferents: Psicologia, Educació Infantil, Educació Primària, Pedagogia, Educació Social.

La Secció de Desenvolupament i Psicologia de l'Educació també imparteix un programa de doctorat interuniversitari, el Doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació, a més de diversos programes de mestratge: Màster interuniversitari en Psicologia de l'Educació, Màster interuniversitari en Psicogerontologia, Màster oficial en Comunitat Sorda, Educació i Llengua de Signes, Màster en Psicopedagogia.

D'altra banda, en la secció funcionen diversos grups de recerca que porten a terme projectes d'investigació en temes diversos relacionats amb el desenvolupament, l'aprenentatge, l'educació i la diversitat al llarg de tot el cicle vital.