Sumari

   Per a més Informació  :

 

Departament de Cognició,

Desenvolupament i

Psicologia de l'Educació

 

Secció:

Desenvolupament i

Psicologia de l'Educació

 

Telf. 933 125 839

Fax  934 021 368

e-mail: psi.evoedu@ub.edu

Per al correcte funcionament d'aquesta web és necessari utilitzar Chrome, Firefox o Safari.
Darrera actualització de dimarts, 23 de febrer de 2016 16:47
 
Documents PDF Imprimeix


- Procés de Bolonya

- Projecte de Llei d’Educació de Catalunya

- Projectes educatius del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

- Currículum i organització. Portal del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

- El tractament de les llengües en un model d'educació plurilingüe per al sistema educatiu valencià. Vicent Pascual Granell. València: Generalitat Valenciana

- European Language Portfolio
Le Portfolio Européen des Langues
El Portfolio Europeo de las Lenguas
El Portfolio Europeu de les Llengües


- Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment

Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer
Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación
Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar

- Resolució del Parlament Europeu, de 23 de setembre de 2008, sobre “Millorar la qualitat de la formació del professorat”

- Comunicació de la Comissió Europea: “Multilingüisme: un avantatge per a Europa i un compromís compartit

- Un reto provechoso. Cómo la multiplicidad de lenguas podría contribuir a la consolidación de Europa. Propuestas del grupo de intelectuales en favor del diálogo intercultural creado por iniciativa de la Comisión Europea

- Document de bases del Pacte Nacional per a la Immigració. Generalitat de Catalunya

Darrera actualització de dilluns, 12 de març de 2012 10:21