Sumari

   Per a més Informació  :

 

Departament de Cognició,

Desenvolupament i

Psicologia de l'Educació

 

Secció:

Desenvolupament i

Psicologia de l'Educació

 

Telf. 933 125 839

Fax  934 021 368

e-mail: psi.evoedu@ub.edu

Per al correcte funcionament d'aquesta web és necessari utilitzar Chrome, Firefox o Safari.
Darrera actualització de dimarts, 23 de febrer de 2016 16:47
 
Màster Interuniversitari de Psicologia de l'Educació (MIPE) PDF Imprimeix

Coord: Dr. César Coll

UB - UAB - UdG - URL


 

Web oficial del màster: www.psyed.edu.es/mipe/

 

Assignatures impartides pel departament:


MATÈRIES OBLIGATÒRIES:
Coordenades teòriques, epistemològiques i professionals de la psicologia de l'educació (comuna):

Cultura, desenvolupament i aprenentatge en psicologia de l'educació

Enfocaments i tendències actuals en psicologia de l'educació

La construcció del coneixement psicoeducatiu: bases epistemològiques i metodològiques
Investigació en psicologia de l'educació (Investigació Psicoeducativa):
Temes i línies actuals d'investigació en psicologia de l'educació
Orientació i intervenció psicoeducativa (Intervenció Psicoeducativa):
Assessorament i intervenció psicològica en l'àmbit de l'educació formal

 

 

MATÈRIES OPTATIVES:
Ensenyar i aprendre en contextos d'educació formal i escolar:

Bases psicològiques del currículum escolar: disseny i desenvolupament

L'anàlisi de les pràctiques educatives escolars: aprenentatge, activitat i discurs

Educació inclusiva i atenció a la diversitat

Aprenentatge, avaluació i qualitat de l'educació
Cultura lletrada, alfabetització i aprenentatge:
Processos d'alfabetització, desenvolupament personal i aprenentatge
Estratègies de comprensió lectora i de composició escrita: aprenentatge i construcció del coneixement

 

 

PRÀCTIQUES:
561291 Pràcticum UB de Recerca
561290 Pràcticum UB Professionalitzador

 

Darrera actualització de dimarts, 9 d'abril de 2013 15:46