Presentació Imprimeix

Sopar_nadal_12

La Secció de Desenvolupament i Psicologia de l'Educació dins del departament de Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l´Educació és una de les sis seccions que conformen la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona, ubicada al Campus Mundet.

El professorat del Departament imparteix docència al primer i segon cicle en cinc graus universitaris diferents: Psicologia, Educació Infantil, Educació PrimàriaPedagogia, Educació Social.

El Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació també imparteix un programa de doctorat interuniversitari, el Doctorat interuniversitari de Psicologia de l'Educació, a més de diversos programes de mestratge: Màster interuniversitari en Psicologi de l'Educació, Màster interuniversitari en Psicogerontologia, Màster oficial en Comunitat Sorda, Educació i Llengua de Signes.

D'altra banda, en la secció funcionen diversos grups de recerca que porten a terme projectes d'investigació en temes diversos relacionats amb el desenvolupament, l'aprenentatge, l'educació i la diversitat al llarg de tot el cicle vital.

 

 

  

Darrera actualització de diumenge, 18 de setembre de 2016 11:09