Activitats de RRI

 

En aquest àmbit hem desenvolupat en els darrers temps algunes activitats de recerca responsable col·laborant amb institucions del tercer sector o de clara acció social.

Alguns exemples són els següents projectes:

 • Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la generació de sistemes de suport i avaluació a les persones afectades per la llei de la dependència.
 • Pertinença a la xarxa Euroscientist per a la difusió dels conceptes de RRI i ciència responsable.

Publicació en accés obert

 

Col·laborem en la difusió d’algunes eines de distribució oberta que ens semblen interessants. Com per exemple:

 • Repositori de la Universitat de Barcelona.
 • Dulcinea i altres.
 • Projectes de ciència oberta Conectome i Brain.
 • Difusió de material per campus obert.
 • Accés (Creative Commons) als nostres materials bàsics.
 • Publicació en revistes obertes sempre que garanteixin rigor i impacte en tot el seu procés de selecció.
 • Participació en sessions del EIT Health per a la promoció de MOOC’s (Seminaris de Grenoble i Copenhagen).

Educació científica

 

Amb sintonia amb el que s’ha dit abans, ja hem participat en altres activitats formatives, especialment pel que fa a la gent més jove. No reiterarem les ja descrites, però citem dues més específiques:

 • Ted-Talk a Barcelona sobre Neurociència.
 • Visites a instituts de secundària per fer presentacions sobre què és i què es fa a la recerca científica en psicologia.

Activitats de gènere

 

Encara que la presència de les dones en el nostre àmbit és ample i nodrida, no existeix una veritable igualtat de condicions. En el nostre àmbit com en altres, existeixen els mateixos fenòmens limitadors per a les dones. Per tant, endeguem accions per reduir aquest desajust, com són:

 • Tenim especial cura de mantenir les accions de
  promoció de la dona en l’àmbit de la ciència i hem intervingut en diverses activitats de foment d’aquest àmbit. Exemples d’això han estat els programes de Dona i Ciència de la Universitat Politècnica de Catalunya i el programa Ciència a les Escoles, amb un especial interès per la presentació de xerrades de difusió d’aquests temes entre les estudiants.
 • Procurem mantenim la paritat de gènere en els projectes que sol·licitem i en les direccions de tesis i treballs.

Divulgació

 

La nostra activitat de divulgació està centrada en diverses accions que la pròpia Universitat de Barcelona (seu majoritària del grup de recerca) desenvolupa al llarg de l’any. Els nostres equips participen, per exemple, en:

 • Setmana del Cervell a Barcelona.
 • Setmana de la Ciència.
 • Festa de la Ciència a la Universitat de Barcelona.
 • Premi als doctorats Comes i Solà.
 • Participació en els Tallers de Divulgació Moc-Moc
 • Alguns dels nostres investigadors formen part del grup GISME que coordina l’exposició NUMBERS a celebrar al mes de desembre d’enguany (Projecte finançat per FECyT).

Citizen Science

 

Ens estem incorporant a un projecte endegat des de la Universitat de Barcelona per generar espais de ciència ciutadana. En aquests moments estem col·laborant amb el projecte NUMBERS, ja mencionat, que pretén apropar els sistemes de recollida de dades als ciutadans. La finalitat del projecte és identificar com els números marquen la nostra vida; per exemple, com els efectes del canvi climàtic són perfectament quantificables. Així doncs, estem generant Apps perquè hi hagi una veritable implicació ciutadana en la ciència i ens permeti obtenir mostratges molt més massius.

Science Shop

 

Seguint amb la mateixa idea, un possible projecte futur és generar una Science Shop a la Universitat de Barcelona que, de forma transversal, sigui un aparador magnífic de la ciència feta i per fer. Aquest projecte està lligat amb les possibilitats de la nostra participació (com grup i universitat) a l’EIT Education.