El cervell en funcionament. Les xarxes estadístiques i els models de connectivitat com exemple.

Es podria dir que aquesta aportació és la menys habitual, la menys normativa si es vol. De fet, tampoc es podria dir que es del tot intangible, doncs tocar, al que es diu tocar, podríem. Diguem-ne que avui correspon presentar una d’aquelles parts de les tècniques estadístiques que, a vegades per complexes i a vegades…

Els psicòlegs intentem mesurar allò que no es pot veure ni te dimensions físiques

Una de les preguntes que poques vegades ens fan als psicòlegs, és la pregunta fonamental que tothom ens hauria de fer sense excepció i que no en no fer-nos indica, segons la meva opinió, les moltes coses que hauríem de poder explicar millor del que fa la psicologia científica. La qüestió és simple de formular.…