Logo Universitat de Barcelona Secció Departamental de Química Analítica layout image
    Secció de Química Analítica UB layout image
Grup QÜESTRAM-R
layout image
Laboratori de Radiologia Ambiental
Presentació
Activitats
Servei d'anàlisis
Política de Qualitat
Contacte
layout image
  Secció Departamental de Química Analítica

 

layout image  
  El Laboratori de Radiologia Ambiental (LRA) de la Universitat de Barcelona va ser creat el 1984 per a realitzar les determinacions radiològiques relacionades amb el Control de Qualitat dels Plans de Vigilància Radiològica Ambiental (PVRA-IN) al voltant de les centrals nuclears d'Ascó i Vandellós., i a l’any 1985, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) va reconèixer la capacitat tècnica del laboratori per portar a terme aquestes tasca.

Des de llavors, l’LRA ha crescut i millorat el seu equipament i instal·lacions per a oferir un servei eficient d'anàlisi radiològica de mostres ambientals tant per a entitats públiques com privades. Així mateix, l’LRA realitza activitats d'investigació i de transferència de coneixements en l'àmbit de la radioquímica medi ambiental.


Els membres del LRA són: professors, personal de serveis, personal d'administració, becaris i personal tècni (Estructura Organitzativa

 
RECONEIXEMENT DE LA COMPETÈNCIA TÈCNICA

El LRA està acreditat des de 2006 per l’ Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC) per a la realització d’assajos de radioactivitat en mostres d’aigua, sòls, sediments, biota (aliments) i suports de captació atmosfèric (Acreditació nº 520/LE1117)
, tots ells recollits en un Abast Tècnic.

Aquesta acreditació avala la competència tècnica del Laboratori en matèria d'assaigs de radioactivitat i dóna un reconeixement internacional als resultats dels assaigs que s'hi duen a terme.

El laboratori està reconegut per la Generalitat de Catalunya com a laboratori acreditat per realitzar anàlisis i controls sobre la qualitat, la conformitat i la traçabilitat dels productes agroalimentaris en el territori de Catalunya, estant inscrit al “Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya".

 

 
   
layout image
layout image
layout image © Universitat de Barcelona Last update: 01.08.2017 layout image

website
tracker