realTIC – Recerca en ensenyament i aprenentatge de llengües amb tecnologies de la informació i la comunicació.

És un grup de recerca consolidat, reconegut per l’AGAUR amb el codi 2017SGR-1446, on hi participen investigadors de dues universitats catalanes (Universitat de Barcelona, i UOC).

Els membres del grup ens interessem per la recerca en l’ús de les TIC a l’ensenyament de la llengua. Concretament, estudiem  els processos didàctics que generen l’ús de les TIC a l’ensenyament de llengües en diversos entorns virtuals de aprenentatge (formals i informals) amb diverses eines (portafolis digitals, blocs, wikis…), i a través de diverses modalitats (presencial, semi-presencial, a distància, o en cursos oberts com els MOOC).

Aprenentatge

Formació

Llengües

Investigació

Tecnologia

Innovació

Equip

Grup d'investigadors

Notícies

  • All
  • Colaboraciones
  • Conferencias
  • Gamificación
  • Narrativas
  • Participaciones
colaboraciones--TEMABrasil

TEMA Brasil

  • 2 min read
El grupo realTIC colabora desde el curso 2018-2019 con el grupo TEMA de la  Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), liderado por la Dra. Juliana

digTED@EU – KA220-HED-A317346D

  • 2 min read
Este proyecto Erasmus de cooperación de instituciones de educación superior colaboran los profesores Joan-Tomàs Pujola (coordinador UB) y Jaume Batlle. El objetivo general del proyecto digiTED@EU
colaboraciones--Telecolaboración-HI-UB

Telecolaboración HI-UB

  • 1 min read
  Olivia Espejel y Joan-Tomàs Pujolà colaboran con Pilar Concheiro de la Universidad Háskóli Íslands en un proyecto de colaboración iniciado el año académico de
colaboraciones--TEMABrasil

TEMA Brasil

El grupo realTIC colabora desde el curso 2018-2019 con el grupo TEMA de la  Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), liderado por la Dra. Juliana

digTED@EU – KA220-HED-A317346D

Este proyecto Erasmus de cooperación de instituciones de educación superior colaboran los profesores Joan-Tomàs Pujola (coordinador UB) y Jaume Batlle. El objetivo general del proyecto digiTED@EU
colaboraciones--Telecolaboración-HI-UB

Telecolaboración HI-UB

  Olivia Espejel y Joan-Tomàs Pujolà colaboran con Pilar Concheiro de la Universidad Háskóli Íslands en un proyecto de colaboración iniciado el año académico de
Carregar més