REALTIC (Recerca en Ensenyament i Aprenentatge de Llengües amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació) és un grup de recerca en el que participen investigadors de tres universitats catalanes (Universitat de Barcelona, UOC, i URV) amb la col·laboració d’una universitat europea (SDI München). Els investigadors del grup estem interessats en la recerca de l’ús de les TIC en l’ensenyament de llengües primeres i estrangeres. Concretament, estudiem, per una banda, el desenvolupament de la competència comunicativa digital en diferents entorns i cibergèneres en el món educatiu; i per l’altra, estudiem els processos didàctics que generen l’ús de les TIC en l’ensenyament de llengües en diversos entorns virtuals d’aprenentatge (formals i informals, com per exemple MUVE – multi-user virtual environments), amb diverses eines (portafolis electrònic, blocs, wikis,…), i a través de diverses modalitats (presencial, semi-presencial, i distancia, en cursos tancats o oberts com els MOOC).

Aprenentatge

Aprenentatge

Recerca

Recerca

Formació

Formació

Tecnologia

Tecnologia

Llengües

Llengües

Innovació

Innovació

Grup d’investigadors

Joan-Tomàs Pujolà Font

Joan-Tomàs Pujolà Font

És professor titular en el Departament d’Educació Lingüística i Literària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). És coordinador del Programa de Doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura i director del Màster Interuniversitari de Formació de professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (Universitat de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra). A més, coordina el grup d’innovació docent DIDAL de la Universitat de Barcelona.

És Doctor en Lingüística Aplicada per la Universitat d’Edimburg. Els seus interessos de recerca se centren en l’aprenentatge de llengües assistit per ordinador, en l’autonomia per l’aprenentatge de llengües i la formació del professorat d’idiomes.

Christine Appel

Christine Appel

emailmappel@uoc.edu 

És llicenciada en Filologia Anglesa per la Universitat de Aarhus i doctorada en Lingüística Aplicada per la Universitat de Dublín, Trinity College. Els seus interessos principals són l’aplicació de les TIC en l’ensenyament, la comunicació en entorns virtuals, l’adquisició de segones llengües i la lingüística de corpus.
Actualment, és directora de l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Jaume Batlle Rodríguez

Jaume Batlle Rodríguez

emailjaumebatlle@ub.edu

És Doctor en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona. Actualment, és professor associat en el departament d’Educació Lingüística i Literària de la Facultat d’Educació a la mateixa universitat i professor col·laborador en el Màster en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (UNIBA) i en el Postgrau en Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (IL3-UB).
Les seves principals línies de recerca se centren en l’estudi de la interacció oral a l’aula de llengües estrangeres, l’anàlisi del discurs aplicat a l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera i l’ensenyament d’espanyol com a llengua estrangera a través de la literatura.

Vicenta González Argüello

Vicenta González Argüello

emailvicentagonzalez@ub.edu

És professora en el Departament d’Educació Lingüística i Literària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). És Doctora en Filosofia Ciències de l’Educació (Universitat de Barcelona). Imparteix docència de llengua castellana en els graus d’Educació Infantil i Educació Primària; d’Anàlisi i disseny de materials en el Màster de Formació de professors d’ELA i coordinadora de les pràctiques del màster.
La seva recerca se centra en els discursos que es generen a l’aula d’espanyol com a llengua estrangera i en la pràctica reflexiva en la formació inicial i contínua del professorat.

Mª del Mar Gutiérrez-Colón Plana

Mª del Mar Gutiérrez-Colón Plana

emailmar.gutierrezcolon@urv.cat

És Doctora en Lingüística Aplicada. Actualment és professora agregada en el Departament d’Estudis anglesos i alemanys a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. És Vicerectora del Departament d’Internacionalització en aquesta universitat.
Ha coordinat el Màster Oficial en Ensenyament d’Idiomes Estrangers (EFL) de la Universitat Rovira i Virgili. Ha dirigit projectes de recerca sobre l’ús de les noves tecnologies en l’adquisició del llenguatge i l’aprenentatge a distància (e-learning i l’aprenentatge mòbil), i ha publicat articles clau en aquests camps.

Begoña Montmany Molina

Begoña Montmany Molina

emailbmontmany@ub.edu  1458690225_Twitter-1 @bmontmany 

És llicenciada en Filologia Hispànica per la Universitat de Barcelona i Suficiència investigadora en Lingüística i Comunicació. És professora del Departament de Filologia Hispànica de la UB on imparteix docència en els graus d’Educació Infantil, Educació Primària i en el Màster Interuniversitari de Formació de Professors d’Espanyol com a Llengua Estrangera (Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra) i en el Màster MULTIELE – Erasmus Mundus.

Directora del departament de formació de professors de International House Barcelona i coordinadora de les Trobades Pràctiques organitzades juntament amb l’editorial Difusió a Barcelona, Würzburg i Cracòvia (en aquesta ciutat, també al costat de l’Institut Cervantes). Va col·laborar en el disseny i la coordinació del curs de formació de professors d’espanyol com a llengua estrangera. Coautora del material d’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera, Així m’agrada 2 i del Diccionari de Termes Clau d’ELA de l’Institut Cervantes en la seva versió electrònica.
Les seves línies de recerca s’han centrat en la pràctica reflexiva i en l’observació de classes en la formació de professors de llengües estrangeres.

Anna Marie Zanatta

Anna Marie Zanatta

emailannezanatta@ub.edu

És professora associada en el Departament d’Educació Lingüística i Literària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). És professora de diverses assignatures com a Didàctica de la Llengua Anglesa per al Grau en Educació Primària i en el Màster de Formació de Professorat d’educació Secundària obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d’idiomes. A més és Tutora de Pràctiques per a alumnes internacionals.
És Llicenciada en Llengua i Literatura Anglesa per la Universitat de Western Ontario, Canadà i és Doctora en Didàctica de la Llengua i la Literatura per la Universitat de Barcelona.
Els seus interessos de recerca se centren en l’aprenentatge de llengües assistit per ordinador, l’aprenentatge col·laboratiu i la formació del professorat d’idiomes.

Miquel Llobera Cànaves

Miquel Llobera Cànaves

emailmllobera@ub.edu  

És catedràtic de la Universitat de Barcelona des de 2003 i professor titular del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura des de 1986. Es va doctorar en Filologia Anglesa en 1979 amb una tesi sobre tres novel·les de Nabòkov, autor sobre el qual té publicats alguns articles i pròlegs.
Està interessat en la formació de professors de llengües estrangeres i segones llengües i llengües en la recerca sobre el discurs de professors i parlants no natius d’una llengua. Ha dirigit disset tesis doctorals sobre aquests temes.
Té articles publicats sobre la dimensió educativa de l’ensenyament de llengües, sobre aspectes de la formació de professors, sobre els discursos aportats i generats a l’aula i sobre les característiques del discurs de parlants amb una interllengua altament fossilitzada. També ha publicat estudis sobre la competència comunicativa i l’adquisició de llengües. Ha contribuït a la publicació de manuals per a la docència del català com a llengua segona, i de l’anglès i el castellà com a llengua estrangera.

Equip de treball

Emma Bosch Andreu

Emma Bosch Andreu

emailemmabosch@ub.edu 

És llicenciada en Belles arts, especialitat en Disseny Gràfic i doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona (UB).
Actualment és investigadora post doctoral en el Departament de Didàctica de l’Educació Visual i Plàstica de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Imparteix docència en el grau d’Educació Primària i en el Màster Oficial Educació Interdisciplinària de les Arts (UB), en el Màster Internacional en Llibres i Literatura Infantil i Juvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i en el Màster Interuniversitari Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura (UB + UAB).
Les seves dues línies principals de recerca se centren en la didàctica de l’educació visual i plàstica; i en la literatura infantil i juvenil, especialment en l’estudi dels llibres il·lustrats i les narratives gràfiques.

Silvia Burset Burillo

Silvia Burset Burillo

emailsburset@ub.edu

És llicenciada en Belles arts i Doctora en Comunicació, Art i Educació per la Universitat de Barcelona. Professora agregada i actualment vici degana acadèmica en la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona.
Coordinadora del Màster Oficial Educació Interdisciplinària de les Arts de la Universitat de Barcelona. Membre del grup de recerca consolidat DIDPATRI (Didàctica del Patrimoni, Museografia Comprensiva i Noves Tecnologies) i del grup GID-CAB (Grup d’Innovació Docent Consolidat en Comunicació Audiovisual).
Ha publicat diversos articles i capítols de llibre relacionats amb les seves línies de recerca que se centren en la didàctica de les arts visuals i l’estudi de les interrelacions entre text i imatge en diferents contextos i suports de la cultura visual.

 

Francisco Herrera Jiménez

Francisco Herrera Jiménez

54012-blogger-letter-logo-outline franherrera.com       1458690225_Twitter-1 @franherrera       1458690226_Facebook-1 franherrera       rss LdeLengua

És Doctor en Filologia Hispànica per la Universidad de Granada. Va començar en l’ensenyament de l’espanyol com a llengua estrangera en 1991 i des de llavors ha exercit com a cap d’estudis i com a director d’escola d’idiomes. En aquests moments dirigeix el centre Clic International House de Cadis.

Actualment coordina la plataforma online per a professors de International House (formacionele.com) i és el responsable de formació de les Federación de Escuelas de Español (FEDELE) i de l’Asociación de Escuelas de Español de Andalucía (EEA). Acaba de publicar com a editor i un dels autors el llibre La formació del professorat d’espanyol: innovació i repte, en la col·lecció Quaderns de didàctica de l’editorial Difusió. També ha publicat diferents articles sobre qüestions d’aprenentatge digital i el paper del joc a l’aula de segones llengües.

Des de fa deu anys dirigeix la revista per a professors d’espanyol LdeLengua i publica en diferents blogs sobre la formació de professors i la seva relació amb la tecnologia i els processos de gamificación de l’aprenentatge.

Carmen Ramos Méndez

Carmen Ramos Méndez

emailcarmen.ramos@sdi-muenchen.de 

És catedràtica d’Espanyol, responsable de l’àrea de Qualitat de la Docència a la Universitat de Llengües Aplicades-SDI de Munic i coordinadora del programa d’espanyol d’aquesta universitat. Des de 1998 es dedica a la formació de professors i a la recerca en didàctica de llengües. Col·labora amb diferents institucions en programes per a desenvolupament del professorat.
És llicenciada en Filologia per la Universidad de Salamanca i doctora en Pedagogia per la Universitat de Barcelona. Els seus interessos de recerca se centren en el pensament d’alumnes i professors, la recerca en acció, l’ús de les TIC a l’aula i els parlants d’espanyol com a llengua d’herència a Alemanya.

Mª del Mar Suárez Vilagran

Mª del Mar Suárez Vilagran

email mmsuarez@ub.edu  web_site-512  María del Mar Suárez

Ocupa una posició post doctoral en el Departament d’Educació Lingüística i Literària de la Facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona (UB). És membre del grup d’innovació docent Dinàmiques d’Innovació Docent per a l’Aprenentatge de Llengües (DIDAL) de la Universitat de Barcelona i membre del Grup de Recerca en Adquisició de Llengües (GRAL) dirigit per Carmen Muñoz Lahoz.
És Doctora en Lingüística Aplicada per la Universitat de Barcelona. Els seus interessos de recerca se centren en l’adquisició de llengües estrangeres (especialment el paper de les diferències individuals), l’autonomia en l’aprenentatge de llengües i la formació del professorat d’idiomes.

COL·LABORADORS

Neus Figueras Casanovas

Neus Figueras Casanovas

És llicenciada en Filologia Anglesa i Doctora en Ciències de l’Educació per la Universitat de Barcelona. Des de 1996 treballa en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, on coordina els exàmens de certificació de les Escoles Oficials d’Idiomes. Ha impartit cursos de formació del professorat en universitats i institucions espanyoles i europees. Ha publicat articles i llibres sobre avaluació i sobre l’ús del Marc Europeu Comú de Referència (MECR). Col·labora com a experta amb el Consell d’Europa en temes relacionats amb l’ús del MECR en contextos de docència i avaluació.
Ljubica Damevska

Ljubica Damevska

emailljubica.damevska@urv.cat 

És doctoranda en el Departament d’Estudis anglesos i alemanys de la Facultat de lletres de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (URV). Actualment està cursant el seu primer any pre-doctoral i aquesta becada pel programa Martí i Franquès.
Els seus interessos se centren en l’aprenentatge de llegües assistit per ordinador, la gamificación de cursos online i els Massive Open Online Courses (MOOCs).

(Español) Andrea Berríos Muñoz

(Español) Andrea Berríos Muñoz

emailaberrimu7.alumnes@ub.edu  1458690225_Twitter-1 @linbertad

És llicenciada en Lletres Hispàniques per la Pontificia Universidad Católica de Chile, Màster en Edició per Universitat Autònoma de Barcelona i Màster en Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura, actualment cursa els seus estudis de Doctorat en aquesta darrera universitat. Les seves línies de recerca es relacionen amb l’ús de la tecnologia en general i la gamificació, en particular, com a eina per promoure la reflexió metalingüística en Castellà L1.