PROJECTE EDU2015-67680R

Home / Proyectos / PROJECTE EDU2015-67680R
PROJECTE EDU2015-67680R

LA GAMIFICACIÓN EN L’ENSENYAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES EN ADULTS: UN ESTUDI BASAT EN DISSENY.

Aquesta proposta de recerca se centra en l’estudi dels efectes de la gamificación en els processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres en adults en centres d’idiomes tant privats com a públics en l’estat espanyol. L’estudi segueix una metodologia basada en el disseny el que permetrà l’elaboració, la implementació i la posterior avaluació de diverses intervencions didàctiques gamificadas (IDG). Per a això, primer els professors d’idiomes implicats en l’estudi es formaran per poder dissenyar els seus IDG d’acord amb els seus contextos educatius, tenint en compte les seves necessitats docents i l’accés a recursos TIC. Després, com a punt central de l’estudi, s’implementaran les IDG amb el seguiment i suport de l’equip de recerca. En aquesta fase es recolliran les dades amb qüestionaris a alumnes i professors, entrevistes i enregistraments de la implementació de les IDG a una selecció de la mostra, a més de la recollida dels productes realitzats pels estudiants com a resultat de les IDG. Finalment, s’aplicarà una anàlisi retrospectiva de l’experiment de disseny que aportarà conclusions sobre com la gamificación influeix en els processos d’ensenyament-aprenentatge de llengües estrangeres.

En definitiva, aquest estudi pretén aportar coneixement sobre la gamificación com a enfocament educatiu de l’ensenyament d’idiomes, dissenyar varietat de IDG com a productes curriculars efectives i útils, i aportar, al mateix temps, desenvolupament professional als docents que generin la motivació suficient per a una contínua implementació d’innovacions docents en relació a les necessitats socials i educatives pel que fa a l’aprenentatge de llengües estrangeres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *