• Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG)
 • L’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) s’ha creat a partir de la col·laboració de diversos grups de recerca pertanyents a set universitats catalanes. La iniciativa de formar un institut interuniversitari que reunís la gran majoria de grups de recerca en estudis de dones i gènere va néixer ja al principi dels anys noranta amb l’objectiu fonamental de reconèixer i d’institucionalitzar els estudis de dones i gènere en l’àmbit de la universitat. La participació d’un cos d’investigadors de disciplines molt diverses al si de l’IIEDG afavoreix la interdisciplinarietat, fonamental en els estudis de gènere. Així mateix, es tracta d’un equip nombrós de persones expertes amb una llarga experiència docent i una trajectòria de recerca reconeguda, pioner en el desenvolupament de projectes d’investigació finançats en convocatòries competitives d’àmbit autonòmic, estatal i internacional.

 • Institut d’Estudis del Pròxim Orient
 • L’existència en el nostre àmbit universitari d’un Institut interuniversitari d’estudis del Pròxim Orient antic es justifica, d’una banda, per la naturalesa mateixa d’aquests estudis, altament especialitzats, fins a nivells molt minoritaris, i extremament complexos i, de l’altra, per unes exigències de formació lingüística i cultural molt altes. L’Institut pretén obrir nous plans d’estudis i de recerca en camps de gran significació en la història de la cultura i que avui generen un gran interès social. Aquests estudis es presenten com el complement i l’especialització científica natural dels plans acadèmics dels departaments de Filologia Semítica, Filologia Clàssica, Història Antiga, Lingüística i Filosofia Teorètica.

 • Observatori del Tibet i Àsia Central de la Universitat de Barcelona (OTAC)
 • L’Observatori del Tibet i Àsia Central de la Universitat de Barcelona (OTAC) té com a objectiu principal l’estudi dels pobles i cultures del centre d’Àsia, entenent aquest àmbit geogràfic com aquell format pels territoris del Tibet, Mongòlia i Turquestan, així com les àrees compreses en les serralades de l’Himàlaia, Karakoran, Hindu Kush i Pamir. L’OTAC va néixer l’any 2001 amb la voluntat de dedicar bona part dels seus esforços a l’estudi de la civilització tibetana i les seves regions. En aquest marc d’actuació, actualment s’hi desenvolupen tres grans línies de treball: recerca, docència i cooperació.

 • DUODA – Centre de Recerca de Dones
 • DUODA és el Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona. Va néixer del desig d’un petit grup d’historiadores feministes de l´últim terç del segle XX de ser universitàries d’una altra manera. Va ser fundat en el 1982 amb el nom de “Centre de Recerca Històrica de la Dona” i, des de llavors, ha estat canviant amb la realitat que canvia.
  Avui és un centre de recerca interdisciplinar internacionalment reconegut per la seva recerca, la seva docència i per les seves publicacions, la política de la qual és la pràctica de la relació sense fi –la relació no instrumental- orientada pel sentit lliure de la diferència sexual.

 • Centre d’Estudis Històrics internacionals (CEHI)
 • El Centre d’Estudis Històrics internacionals (CEHI) és un centre de recerca que va celebrar el seu 50è. aniversari l’any 1999, la qual cosa el fa una de les institucions més antigues i constants de la Universitat de Barcelona. Jaume Vicens i Vives va fundar el Centre el novembre de l’any 1949. A començaments dels anys cinquanta, el Centre edità dues revistes: Estudios de Historia Moderna i Índice Histórico Español la qual segueix publicant-se actualment.
  El CEHI és un Centre adscrit a la Facultat de Geografia i Història, i Centre de Documentació de la Universitat de Barcelona. Té la seva seu al Pavelló de la República.

 • Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM)
 • L’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) és un institut propi de la Universitat de Barcelona.  Involucra a sis facutats de la UB, dotze departaments i quaranta-vuit investigadors propis. Vol portar la recerca en l’època medieval al nivell màxim d’excel·lència i esdevenir un referent per a l’estudi del món medieval a Catalunya i més enllà. L’IRCVM va ser aprovat l’any 2008 i aplega la voluntat de coordinació de la recerca d’investigadors i investigadores de diferents disciplines de la UB especialistes en l’Edat Mitjana.