• Grup de Recerca en Antropologia del Parentiu i el Patrimoni (GRAPP)
 • El Grup de Recerca en Antropologia del Parentiu i el Patrimoni (GRAPP) estudia les formes i significacions culturals de les relacions de parentiu i les seves transformacions. Al llarg de la seva trajectòria ha integrat dues línies de recerca: l’estudi del Patrimoni Cultural i la dimensió religiosa de les relacions de parentiu.

 • Grup de Recerca sobre l’Exclusió i el Control Socials (GRECS)
 • El Grup de Recerca sobre l’Exclusió i el Control Socials (GRECS) s’interessa per les dinàmiques d’estigmatització, segregació i criminalització de determinats col·lectius als que es destinen formes particulars de vigilància, negació o àdhuc d’acció punitiva.

 • Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA)
 • El Grup d’Estudis de les Societats Africanes (GESA) ha basat les seves investigacions en l’evolució passada i present de la política, la cultura i les identitats africanes, amb tal d’explicar l’excepcionalitat subsahariana. Coordina la xarxa interuniversitària Agrupament de Recerca i Docència d’Àfrica (ARDA).

 • Grup d’Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericans (CINAF)
 • El Grup d’Estudis sobre Cultures Indígenes i Afroamericans (CINAF) presta atenció als processos en què estan immersos aquests grups en el context dels estats llatinoamericans contemporanis. A partir de dades històriques i etnogràfiques, analitzen els moviments d’etnogènesis política indígena i afroamericana.

 • Grup d’Estudis sobre Reciprocitat (GER)
 • El Grup d’Estudis sobre Reciprocitat (GER) proposa una aproximació antropològica basada en el mètode etnogràfic i l’anàlisi comparativa, i desenvolupa recerques en l’àmbit de l’antropologia econòmica, política i jurídica seguint línies de desenvolupament històric.

 • Observatori de l’Alimentació (ODELA)
 • LObservatori de l’Alimentació (ODELA) integra investigadors/es interessats en l’anàlisi i la comprensió dels comportaments alimentaris des d’una perspectiva històrica, social, econòmica i cultural. Laseva tasca investigadora s’ha centrat en l’estudi dels comportaments alimentaris i les seves transformacions en el decurs de la història i en el present.

 • Taller d’Estudis i Investigacions Andino-Amazònics (TEIAA)
 • El Taller d’Estudis i Investigacions Andino-Amazònics (TEIAA) estudia les polítiques dissenyades i implementades per alguns estats llatinoamericans relatives a l’ocupació dels territoris fronterers i marginals (Amazonía i Chaco), i la submissió de les poblacions indígenes; des de la perspectiva de la història comparativa.