• Espais crítics
  • Espais Crítics té com a eix vertebrador el pensament espacial crític, amb una perspectiva marcadament interdisciplinar. Segueix tres línies de recerca: l’anàlisi a partir de l’obra l’obra dels principals pensadors espacials crítics, la revisió conceptual i teòrica de les interpretacions del canvi global i la teoria urbana crítica.

  • Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC)
  • El Grup d’Estudis d’Història de la Cartografia (GEHC) centra la seva activitat en l’anàlisi dels projectes de modernització de la informació geogràfica a l’Espanya i a la Catalunya contemporània, així com a la catalogació, preservació i difusió del patrimoni cartogràfic.

  • Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania
  • El Grup de Recerca en Territori, Població i Ciutadania és un grup interdisciplinar (de sociologia i Geografia Humana). Els seus interessos de recerca giren a l’entorn del territori i la població entesos com a suport de relacions l’un i com a protagonista de ciutadania (de drets i de deures) l’altre.