• Grup de Recerca MAHPA
  • El Grup de Recerca en Estudis Medievals d’Art, Història, Paleografia i Arqueologia (MAHPA) es proposa aprofundir interdisciplinàriament en diferents camps d’investigació: en Arquitectura gòtica religiosa i civil, en Història de l’alfabetització i la cultura escrita, en Espiritualitat i vida monàstica, en Arqueologia i Història del Paisatge i en Hospitals i almoines: Pràctiques de salut i assistència.

  • Duoda. Recerca de Dones
  • La Biblioteca Virtual Duoda (BVD) és una col·lecció oberta de textos i imatges creats per dones i alguns homes entre els segles IX i XVIII. El projecte consisteix en la creació i desenvolupament d’un fons de fonts primàries i secundàries sobre les dones en la història gestionant a través de recursos i eines telemàtiques intel·ligents per a la seva consulta oberta.

  • Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i postmedieval de la Universitat de Barcelona (GRAMP-UB)
  • El Grup de Recerca d’Arqueologia Medieval i postmedieval de la Universitat de Barcelona (GRAMP-UB) estudia i desenvolupa l’arqueologia històrica en època medieval i postmedieval a través del plantejament d’àrees temàtiques diverses i la recerca d’espais d’encontre multidisciplinaris.