• Grup d’Estudis d’Història del Mediterrani Occidental (GEHMO)
  • El Grup d’Estudis d’Història del Mediterrani Occidental (GEHMO) concep el Mediterrani occidental com un espai generat per les rutes i les circulacions. Es proposen l’estudi de la mobilitat centrada en quatre grans àmbits: les persones, els objectes, les idees i les pràctiques.