• Grup de Recerca en Antiguitat Tardana (GRAT)
 • L’àmbit de recerca on s’inscriu el Grup de Recerca en Antiguitat Tardana (GRAT), amb una especial atenció a la Península Ibèrica, l’antiga Hispania, són els apassionants, rics i variats fenòmens històrics que, durant l’Antiguitat Tardana, es produeixen en les tres grans estructures del passat humà (mental, sociopolítica i econòmica).

 • Centre per a l’estudi de la interdependència provincial a l’antiguitat clàssica (CEIPAC)
 • El grup CEIPAC està integrat en el projecte “Timbres Amphoriques” de la Union Académique Internationale (1996), amb el patrocini de la Real Academia de la Historia (Madrid). És considerat Grup de Recerca de Qualitat per la Generalitat de Catalunya (SGR 95/200). És un grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona

 • Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia (GRACPE)
 • El Grup de Recerca d’Arqueologia Clàssica, Protohistòrica i Egípcia (GRACPE) treballa en el camp de la protohistòria, l’arqueologia clàssica i la arqueologia egípcia, realitzant campanyes arqueològiques a importants jaciments d’arreu del terrirori Europeu.

 • Grup de Recerques en Arqueologia Protohistòrica (GRAP)
 • El Grup de Recerques en Arqueologia Protohistòrica (GRAP) es centra en l’estudi, des de una perspectiva arqueològica integral, de les comunitats humanes que habitaren el nord-est de la península Ibèrica durant la primera Edat del Ferro i el conjunt del període ibèric.

 • L’Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB)
 • L‘Equip de Recerca Arqueològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona (ERAAUB), neix de la necessitat d’adaptar la recerca arqueològica al desenvolupament de l’arqueometria, iniciant els seus treballs en el marc de la Línia de Recerca Departamental Caracterització física, química i mineralògica de ceràmiques arqueològiques, establerta l’any 1985.

 • Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP)
 • El Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP) és un grup de recerca en el camp de la Prehistòria vinculat a la càtedra de Prehistòria del Departament. Des de la seva fundació l’any 1986 centra el seu treball en la reconstrucció paleambiental i l’estudi de l’evolució cultural dins la prehistòria partint de la premisa de la interdiciplinarietat.