• Acta Artis: Estudis d’Art Modern
 • Acta Artis té com a objectiu promoure, comunicar i difondre la recerca, la crítica i el debat en l’àrea d’estudi de l’art, l’arquitectura i els processos visuals de l’època moderna (segles xv – xviii).

 • FILMHISTORIA Online
 • FILMHISTORIA Online es una publicación especializada dedicada al estudio y la difusión de las relaciones entre la Historia y el Cine, siguiendo las teorías  de la escuela anglosajona llamada Cinematic Contextual History.

 • Matèria. Revista internacional d’Art
 • Matèria. Revista internacional d’Art recull  investigacions i aportacions inèdites d’especialistes en la història de l’art dins d’un ventall de temes molt diversos d’història i teoria de l’art (incloses les arts escèniques i de la música). Hi ha alguns números monogràfics de caire temàtic, dedicats, per exemple a l’estil, al concepte de Naturaleses en l’art, o de caire cronològic, com Passatges del segle XX. S’edita també en paper.

 • Acta historica et archaeologica mediaevalia
 • Acta historica et archaeologica mediaevalia té per objectiu donar a conèixer la tasca de recerca dels membres del Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona.

 • Revista d’Estudis Globals i Art Contemporani
 • La Revista d’Estudis Globals i Art Contemporani té per objectiu l’estudi de la visualitat, de les pràctiques artístiques contemporànies i dels conflictes interculturals des d’una perspectiva global; és a dir, des de les mutacions que va suposar el procés de la globalització cultural en el període que es coneix com la modernitat tardana.

 • SVMMA. Revista de Cultures Medievals
 • SVMMA, té la vocació de posar en valor, i a l’abast del públic interessat, l’important cabdal de treballs que es produeixen regularment sobre els diversos aspectes de la cultura medieval europea. El conjunt de radis multidisciplinaris que convergeixen en aquest centre complex i dens que anomenem Edat Mitjana és virtualment infinit. Es proposen contribuir a difondre el coneixement de tots aquells que la capacitat dels nostres redactors i col·laboradors ens permeti d’investigar.

 • Scripta Nova
 • Scripta Nova (ISSN electrònic 1138-9788) és una revista de geografia i ciències socials, científica  i internacional que pretén mantenir un nivell d’exigència i qualitat encara que està oberta a temes i metodologies diverses. Publica exclusivament articles científics inèdits. Està dirigida en primer lloc al públic espanyol e iberoamericà, per tant publica principalment articles en llengua castellana i portuguesa, però també en català, gallec i italià. Scripta Novaes una de les cent quaranta-nou revistes espanyoles indexades en les bases de dades delInstitut for Scientific Information (ISI) i està indexada en el Social Science Citation Index(SSCI). Forma parte del projecte GeoCrítica. Cuadernos críticos de Geografía Humana.

 • Scripta Vetera
 • Scripta Vetera (ISSN 1578-0015) té com a finalitat la difusió de treballs de recerca i textos generals i especialitzats de geografia i ciències socials que han estat publicats originalment en suport paper i dels quals GeoCrítica conserva el copyright. L’objectiu principal és posar a l’abast de tothom una sèrie de textos (articles, informes i llibres) per a la seva consulta i lliure utilització, d’acord a les normes legals vigents sobre l’us de material disponible en Internet.

 • e-art Documents
 • e-art Documents (ISSN 2013-6277) és una revista digital del Grup de Recerca ‘Tresors, Marxants i Col·leccions: El diàleg artístic entre Espanya i Amèrica (1850-1955)’ que forma part del Departament d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona que vol ocupar un espai diferenciat i innovador gràcies a l’impuls d’una comunitat científica sòlida i de caràcter internacional. El seu objectiu principal és promoure i fer visible la recerca en el camp del col·leccionisme d’objectes d’art, focalitzant especialment l’atenció en les relacions artístiques entre Espanya i Amèrica.

 • (con)textos: revista d’antropologia i investigació social
 • (con)textos: revista d’antropologia i investigació social (ISSN electrònic 2013-0864) és una publicació bianual que acull textos d’anàlisi etnogràfica i/o de reflexió teòrica, així com ressenyes de publicacions, tesis i tesines de l’àmbit de l’antropologia social, i reflexions derivades de l’experiència etnogràfica. També abraça treballs procedents d’altres ciències socials i humanes que s’emparentin amb l’antropologia, ja sigui adoptant-ne plantejaments teòrics o prenent enfocaments etnogràfics.