Inici

RESUM EXECUTIU DEL PROJECTE LITIGIS ESTRATÈGIS: LA MOBILITZACIÓ CIUTADANA A L’ARENA JUDICIAL

La interacció entre societat i justícia és crucial per el funcionament del sistema democràtic. Els litigis estratègics iniciats per organitzacions ciutadanes a l’arena judicial per incidir en el resultat final de la política a través de l’arena judicial és una expressió d’aquesta relació.

En el context espanyol i en Catalunya és interessar comprovar fins a quin punt la consolidació del sistema democràtic ha anat acompanyat d’un enfortiment de la societat civil capaç d’interactuar amb el procés polític en tots els nivells. L’arena judicial és fonamental en aquest anàlisis doncs:

  • Els principis de constitucionalitat i legalitat sotmeten per definició totes les lleis, reglaments iresta de normes i actes administratius, al control judicial.
  • Aquest mandat de submissió dels poders legislatiu i executiu a l’absolut control jurisdiccionalofereix tot un ventall d’oportunitats per a l’acció de les organitzacions ciutadanes perprovocar un canvi o modificació en la política.
  • Tot així aquestes oportunitats estan condicionades per una sèrie de variables que és precísanalitzar com l’enfortiment del teixit associatiu, factors polítics i estructurals com elfuncionament del sistema judicial en un sistema determinat.

L’estudi dels litigis estratègics és d’interès i utilitat per a les associacions ciutadanes i per la societat en general, esperem que la difusió de l’anàlisi ampli l’escàs coneixement sobre el litigi com a eina d’acció ciutadana, entenent que amb la promoció d’aquest recurs el sistema judicial i el funcionament democràtic guanyen.