3b
2
1

Presentació Grup

El laboratori d’estudis en patrimoni està format per un grup internacional d’investigadores i investigadors interessats en la recerca a l’àmbit del patrimoni des de la perspectiva de l’antropologia social i cultural.

Presentación grupo

El laboratorio de estudios en patrimonio está compuesto por un grupo internacional de investigadoras e investigadores interesados en el estudio sobre el ámbito del patrimonio desde la perspectiva de la antropología social y cultural.

Group Presentation

The Heritage Studies Laboratory is an international group of researchers interested on heritage fields from the perspective of Social and Cultural Anthropology.