CATALÀ

CASTELLANO

ENGLISH

 PRESENTACIÓ
 MEMBRES
 RECERCA
 ACTIVITATS
 PUBLICACIONS
 CONTACTE

      

MEMBRES

 

 

 

Membres

Historial Grup d'estudis sobre Reciprocitat

Línies de recerca

Biografies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres

 

Investigadora Principal

 

Dra. Susana NAROTZKY MOLLEDA. Catedràtica de la Universitat de Barcelona

 

Membres del grup

 Dr. Marco APARICIO WILHELMI. Professor agregat de la Universitat de Girona
 

Dr. Mikel ARAMBURU OTAZU. Professor titular de la Universitat de Barcelona

 

Dra. Sílvia BOFILL POCH. Professora titular de la Universitat de Barcelona
 Dr. Víctor BRETÓN SOLO DE ZALDIVAR. Professor titular de la Universitat de Lleida
 Dr. Jaume FRANQUESA BARTOLOMÉ. Assistant Professor (State University of New York - Buffalo)
 Dr. Ubaldo MARTÍNEZ VEIGA. Catedràtic de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 Dra. Paz MORENO FELIU. Catedràtica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
 

Dra. Antónia PEDROSO DE LIMA. Professora auxiliar del Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa

 Dr. Ramón P. RODRÍGUEZ MONTERO. Professor titular de la Universidade da Coruña
 Dr. Gonçal SANZ CASAS. Professor titular de la Universitat de Barcelona
 

Dr. Gavin SMITH. Catedràtic de la University of Toronto (Canadá)

 Dr. Ignasi TERRADAS SABORIT. Catedràtic de la Universitat de Barcelona
 Dr. Julio ZINO TORRAZA. Professor associat de la Universitat de Barcelona

 

Col.laboradors/es

 

Raquel ALQUEZAR CRUSELLAS. Becària FI

 

Gemma ANTÓN RAMOS. Becària FPU
 Miguel DOÑATE SASTRE. Professor-tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED); professor associat de la Universitat de Barcelona
 Dra. Sandra EZQUERRA SAMPER. Investigadora Postdoctoral Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)
 Dra. Sílvia GÓMEZ MESTRES. Investigadora Postdoctoral
 Dra. Patricia HOMS RAMÍREZ DE LA PISCINA. Tècnica de suport a la recerca
 Ignacio ITURRALDE BLANCO. Becari FI-ICIP
 Martin LUNDSTEEN Becari FPU
 Dr. Raúl MÁRQUEZ PORRAS. Professor associat de la Universitat de Barcelona
 Lídia MONTESINOS LLINARES. Becària FPI
 Núria MORELLÓ CALAFELL. Becària FPU
 Janialy ORTIZ CAMACHO. Becària FI
 Jaime PALOMERA ZAIDEL. Investigador doctoral
 Pablo ROMERO NOGUERA. Estudiant de Tercer Cicle
 Mariona ROSÉS TUBAU. Investigadora doctoral
 Dra. Irene SABATÉ MURIEL. Investigadora Postdoctoral. Professora associada de la Universitat de Barcelona
 Diana SARKIS FERNÁNDEZ. Investigadora doctoral

Tornar al inici

 

Historial Grup d'estudis sobre Reciprocitat

 

El grup d'investigació ha estat reconegut per la Generalitat de Catalunya, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, com a Grup Consolidat SGR1471, durant el periode 2009-2013; i com a Grup Consolidat SGR00073 durant el periode 2005-2009.

  • “Abordar los múltiples aspectos de la sostenibilidad: políticas públicas y proyectos de vida (AMAS)” Programa Nacional de Proyectos de Investigación Fundamental, en el marco del VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011, Ministerio de Ciencia e Innovación, Ref.: CSO2011-26843 Importe: 127.667,10; Duración: desde 01/2012 hasta 12/2014; Investigadora Principal: Susana Narotzky Molleda

  • “Economies Morals i Innovació Social en Entorns de Crisis (EMISEC)”, Acció Complementària, MICINN; Ref.: CSO2009-08059-E/SOCI, Import: 40.000,00. Duració des de novembre 2010 fins octubre 2012; Investigadora Principal: Susana Narotzky

  • “Col.loqui Internacional sobre Antropologia de la responsabilitat, Acció Complementària de Recerca en el marc del Pla Nacional I+D+i 2008-2011, Ministerio de Ciencia e Innovación; Ref.: CSO2009-05657-E/SOCI; Import: 18.000,00; Duració: gener 2010; Investigador principal: Ignasi Terradas Saborit 

  • “Models and their Effects on Development paths: an Ethnographic and comparative Approach to knowledge transmission and livelilhood strategies” (MEDEA) Convocatòria: FP7-SSH-2007-1; Ref. FP7-225670; Import: 259.280,00; Duració: 2009-2012; Investigadora Principal: Susana  Narotzky Molleda

  • “Formes de regulació de la responsabilitat econòmica i política: entre la formalitat i la informalitat”, Programa Nacional de ciències socials, econòmiques i jurídiques, Ministerio de Educación y Ciencias, SEJ2007-66633SOCI Import: 85.910,00; Duració: des de: 2007 fins 2010: Investigadora principal: Susana Narotzky Molleda

  • “Cultures de la responsabilitat en els àmbits econòmic i polític: moralitat, reciprocitat i circulació de recursos”. Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, Ministerio de Ciencia y Tecnología, BSO2003-06832 Import: 20.700,00; Duració: des de: 2003 fins 2006: Investigadora principal: Susana Narotzky Molleda 

  • Exploratory  Workshop: Reciprocity as  a  Human  Resource, European  Science  Foundation, Import: 15.000,00; Duració: des de: 2000 fins 2001; Investigadora Principal: Susana Narotzky Molleda.

  • “La reciprocitat com a recurs humà: l’ús de relacions informals obertes en els àmbits de la economia i de la política” Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y Desarrollo, Ministerio de educación y Ciencia, PB98-1238 Import: 22.838,46; Duració: des de 1999 fins 2002; Investigadora Principal: Susana Narotzky Molleda

Tornar al inici

 

Línies de recerca

                     

Dra. Susana NAROTZKY MOLLEDA

Investigadora Principal

narotzky@ub.edu

 

Antropologia econòmica i política

Estudis de gènere

Memòria històrica

Mobilització política

 

                     

Dr. Marco APARICIO WILHELMI

Investigador

marco.aparicio@udg.edu

 

Drets humans
Drets socials
Drets de les persones migrants i diversitat cultural
Drets indígenes i pluralisme jurídic
Nou constitucionalisme latinoamericà

 

                     

Dr. Mikel ARAMBURU OTAZU

Investigador

mikel.aramburu.otazu@gmail.com

 

Dimensions socials de la sostenibilitat urbana

Migracions transnacionals i nacionalisme

Processos de patrimonialització alimentària

 

                     

Dra. Sílvia BOFILL POCH

Investigadora

bofill@ub.edu

 

Antropologia política

Antropologia de Mèxic

Antropologia i vellesa

 

                 

Dr. Víctor BRETÓN SOLO DE ZALDIVAR

Investigador

breton@hahs.udl.es

 

Economia política

Desenvolupament rural

Moviments socials

Fluxos migratoris

 

           

Dr. Jaume FRANQUESA BARTOLOMÉ

Investigador

jaume.franquesa@gmail.com 

 

Antropologia econòmica

Producció de l'espai

Antropologia de la energia

Antropologia urbana, patrimoni i turisme

                     

Dr. Ubaldo MARTÍNEZ VEIGA

Investigador

ubaldojmartinez@gmail.com

 

Ecologia Política

Ecologia Cultural

Fluxos migratoris

Estudis del Trebrall

 

                 

Dra. Paz MORENO FELIU

Investigadora 

pmoreno@sof.uned.es

 

Antropologia econòmica

Racisme

Genocidis

Antropologia i situacions extremes

 

                     

Dra. Antónia PEDROSO DE LIMA

Investigadora

antonia.lima@iscte.pt

 

Relacions familiars contemporànies

Gènere

Cura i crisi

 

                     

Dr. Ramón P. RODRÍGUEZ MONTERO

Investigador

ramonp@udc.es

 

Dret romà

Història jurídica de Galícia

 

                  

Dr. Gonçal SANZ CASAS

Investigador

gsanz@ub.edu 

 

Antropologia i història del colonialisme en Àfrica

Antropologia econòmica

Antropologia del treball

Co-desenvolupament i immigració

 

       

Dr. Gavin SMITH

Investigador

gavin.gav@gmail.com 

 

Antropologia econòmica

Etnografia històrica

Sistemes socials

Cultura i memòria

 

                 

Dr. Ignasi TERRADAS SABORIT

Investigador

terradas@ub.edu

 

Antropologia històrica i jurídica

Justícia vindicatòria

Historia etnogràfica

Drets socials en perspectiva històrica

 

      

Dr. Julio ZINO TORRAZA

Investigador

jzino@ub.edu 

 

Sistema penal

Educació

Transmissió cultural

Institucionalització

Reproducció social

 

             

Raquel ALQUEZAR CRUSELLAS

Becària APIF

ralqcru@hotmail.com

 

Economia social i solidària

Finances ètiques

Tercer sector i economia moral

 

             

Gemma ANTÓN RAMOS

Becària FPU

anram.gemma@gmail.com

 

Migracions, gènere i interacció intergeneracional

Antropologia política

 

             

Miguel DOÑATE SASTRE

Estudiant de Tercer Cicle

mdsastre@hotmail.com 

 

Antropologia social i històrica

Etnologia de Còrsega

Dret vindicatori

 

                 

Dra. Sandra EZQUERRA SAMPER

Investigadora Postdoctoral

sezquerr@uoregon.edu 

 

Economies polítiques de la cura

 

                    

Dra. Sílvia GÓMEZ MESTRES

Investigadora

anxovetes@yahoo.es

 

Antropologia jurídica

Antropologia econòmica

Antropologia ecològica

Immigració

Xarxes socials

Patrimoni cultural

 

                 

Dra. Patricia HOMS RAMÍREZ DE LA PISCINA

Tècnica de suport a la recerca

apatih@yahoo.es 

 

Antropologia econòmica

Antropologia ecològica

Cooperatives de consum

 

          

Ignacio ITURRALDE BLANCO

Becari FI-ICIP

n@iturralde.com 

 

Antropologia política i jurídica

Pluralisme legal

Drets indígenes

Resolució de conflictes

          

Martin LUNDSTEEN

Becari FPU

martinlundsteen@gmail.com 

 

Antropologia política i econòmica

Antropologia urbana

 

                 

Raúl MÁRQUEZ PORRAS

Investigador Postdoctoral

marqraul@hotmail.com 

 

Antropologia social y jurídica

Antropologia política

Moviments socials i ocupació urbana (Brasil)

 

                 

Lídia MONTESINOS LLINARES

Becària FPI

lidiamontesinos@gmail.com 

 

Antropologia social i jurídica

Nacionalisme, identitat i llengua

 

            

Núria MORELLÓ CALAFELL

Becària FPU

nuriamorello@hotmail.com 

 

Antropologia econòmica

Moviments migratoris, mercat de treball i racisme

Sindicalisme, tercer sector i codesenvolupament

 

                 

Janialy ORTIZ CAMACHO

Becària FI

janialy@gmail.com 

 

Estat i capital social en Puerto Rico

Moviments socials i responsabilitat cívica

 

              

Jaime PALOMERA ZAIDEL

Becari FPU

jpzaidel@ilimit.es 

 

Antropologia social i urbana

Identitats en conflicte

Etnografia en la perifèria urbana de Barcelona

 

                

Pablo ROMERO NOGUERA

Estudiant de Tercer Cicle

lupaks@gmail.com 

 

Antropologia social i històrica

Etnologia de Sardenya

Dret vindicatori

 

               

Mariona ROSÉS TUBAU

Becària FI

mionart@hotmail.com 

 

Antropologia jurídica

Conflictes locals (Madagascar)

 

                

Dra. Irene SABATÉ MURIEL

Investigadora Postdoctoral

sabate.irene@gmail.com

 

Antropologia econòmica

Aprovisionament de vivenda (Berlín)

Economia política 

 

              

Diana SARKIS FERNÁNDEZ

Becària FPU

dianasafe@gmail.com

 

Antropologia feminista

Antropologia econòmica

Economies morals i afectives

Etnografies del capitalisme (Síria)

Epistemologia i poder

 

Tornar al inici

Biografies

 

       

Biografia Dra. Susana NAROTZKY MOLLEDA

 

És catedràtica d'Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. Ha realitzat treball de camp en diferents regions d'Espanya (Catalunya, València, Galícia). Narotzky utilitza un marc històric per explicar els esdeveniments socials, econòmics i polítics trobats en el camp. El seu eix principal s'ha basat en l'antropologia del treball, especialment en qüestions d'economia informal i les polítiques de desregulació. Recentment ha estat investigant els aspectes polítics implicats en la recuperació de la memòria de la història espanyola recent. Actualment, la seva investigació se centra en la política de moviments socials a l'Espanya democràtica i en els efectes de desindustrialització sobre trajectòries i projectes de vida. Està interessada en les relacions entre els models econòmics i els seus efectes sobre l'economia real i les vides de gent corrent. Algunes de les seves publicacions més recents: (2007) "The Project in the Model: Reciprocity, Social Capital and the Politics of Ethnographic Realism" a Current Anthropology, V48 (3): 403-424; (2006) "Binding labour and capital: moral obligation and forms of regulation in a regional economy" a Etnografica, VX(2):337-54; i [amb G.Smith] (2006) Immediate Struggles: People, Power and Place In Rural Spain, Berkeley: University of Califòrnia Press.

 

         

Biografía Dr. Marco APARICIO WILHELMI

 

És Doctor en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona i actualment professor de Dret constitucional a la Universitat de Girona. Des del curs 2009-2010 és professor convidat del Màster Oficial en Antropologia i Etnografia de la Universitat de Barcelona. És membre de la Càtedra Internacional Unesco de Desenvolupament Humà Sostenible de la UdG. Entre els seus principals àmbits de recerca es troben: drets dels pobles indígenes, lliure determinació i forma d'Estat; drets de les persones migrants i tractament jurídic de la diversitat cultural; els drets socials i la seva exigibilitat; nou constitucionalisme latinoamericà; implicacions constitucionals del procés d'integració regional europea.

 

         

Biografía Dr. Mikel ARAMBURU OTAZU

 

Professor Titular d'Antropologia Social a la Universitat de Barcelona. Membre del grup d'investigació consolidat "Anàlisi, gestió i avaluació de Polítiques Públiques", i del projecte AMAS (Addressing the Multiple Aspects of Sustainability: Policy Programmes and Livelihood Projects). És membre de la xarxa d'investigació ODELA (Observatori de l'Alimentació). Ha publicat "Els altres i a nosaltres. Imatges de l'immigrant en Ciutat Vella de Barcelona”, Madrid, Ministeri d'Educació i Cultura (premi d'Investigació cultural Marques de Lozoya). Ha publicat a les revistes: Migraciones, European Journal of International Migration and Ethnic Relations, Scripta Nova, Revista Brasileira de Ciencias Sociais, Barcelona Societat, Architecture, City, and Environment, o Intervención psicosocial. Les seves actuals línees d'investigació inclouen temes com les dimensions socials de la sostenibilitat urbana, el nacionalisme davant les migracions transnacionals, i els processos de patrimonialització alimentària.

 

     

Biografia Dra. Sílvia BOFILL POCH

 

És professora titular del Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona. Ha fet recerca dins els àmbits de l'antropologia política i l’etnologia mexicana. També ha treballat en l’àmbit de l’antropologia de l’alimentació i l'envelliment. Algunes de les seves publicacions més importants són: Bosque político. Los avatares de la construcción de una comunidad modelo (San Juan Nuevo, Michoacán, 1981-2001), 2005, Colmich; “Ageing and Loneliness in Catalonia: The Social Dimension of Food Behaviour” (Ageing International, Vol. 29), “Cuidado formal e informal en Cataluña. Un análisis de la percepción de las mujeres mayores en relación a sus derechos y obligaciones en materia de cuidados y atención” (Etnografica Vol X, 2). Ha participat en diversos projectes de recerca nacionals i internacionals.

 

        

Biografia Dr. Víctor BRETÓN SOLO DE ZALDIVAR

 

És professor titular d’Antropologia Social a la Universitat de Lleida i Investigador Associat a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) / seu Equador. Les seves línies de recerca es mouen dins de l'àmbit temàtic de l'Antropologia Econòmica, amb especial èmfasi en les economies camperoles i els nous moviments socials a l'Amèrica Llatina. És autor, entre altres treballs, de Tierra, Estado y Capitalismo (Lleida, 2000); Cooperación al desarrollo y demandas étnicas en los Andes ecuatorianos (Quito, 2001); Capital social y etnodesarrollo en los Andes (Quito, 2005)i  coeditor de Los límites del desarrollo (Barcelona, 1999), Estado, etnicidad y movimientos sociales en América Latina (Barcelona, 2003), i Ciudadanía y exclusión: Ecuador y España frente al espejo (Madrid, 2007).

 

    

Biografia Dr. Jaume FRANQUESA BARTOLOMÉ

 

Doctor en antropologia social (Universitat de Barcelona, 2006), és actualment Assistant Professor a la University at Buffalo - State University of New York. El seu interès investigador es centra en l'anàlisi de la lògica espacial dels processos d'acumulació i reestructuració econòmica, el que l'ha conduït a investigar sobre els processos de regeneració urbanística, les polítiques conservacionistes i patrimonials, o el sistema energètic i la producció de territoris perifèrics. Les seves publicacions inclouen els llibres Sa Calatrava mon amour. Etnografia d'un barri atrapat en la geografia del capital (Documenta Balear, 2010) i Urbanisme neoliberal, negoci immobiliari i vida veïnal (Icaria, 2013), així com articles en revistes com REIS, Antipode o Current Anthropology. El seu projecte de recerca actual analitza la transició energètica i les energies renovables mitjançant un treball etnogràfic centrat en els conflictes al voltant dels sistemes de producció energètica al sud de Catalunya.

 

         

Biografía Dr. Ubaldo MARTÍNEZ VEIGA

 

És catedràtic en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) des de fa 8 anys. Anteriorment va ensenyar en la Universidad Autónoma de Madird (UAM) durant més de 30 anys. Ha estat professor visitant en Columbia University y Johns Hopkins en USA i també en Monash y LaTrobe en Melbourne, Australia y en la London School of Economics. Es va dedicar en un primer moment a problemes de Ecologia Cultural i posteriorment s’ha centrat més aviat en la Ecologia Política. S’ha interessat per problemes del treball i ha publicar molts treballs sobre migracions, sobre tot de persones africanes que arriben a la Península. Actualment treballa sobre les característiques peculiars del racisme en Espanya. Ha publicat 16 llibres i més de 100 articles sobre els temes mencionats anteriorment.

 

    

Biografia Dra. Paz MORENO FELIU

 

És catedràtica d'Antropologia Social en l'UNED. És autora de diverses obres que aborden diferents problemes de l'Antropologia Econòmica com, Traballos comunáis no món rural: o sistema d'axudas en Camp Lameiro; Els diners?; Entre les gràcies i el molí satànic. Amb Susana Narotzky ha realitzat un volum monogràfic sobre la Reciprocitat i diversos articles, entre ells, Reciprocity's Dark Side: Reciprocity, Morality and Social Theory. També és autora de diverses publicacions sobre el racisme, els genocidis i les condicions de vida a Auschwitz (Racisme, Heterofòbia i Nacionalisme; Veus d'Auschwitz; Sense parents; l'Economia Política de l'extermini; Organitzar: suspensió de la moralitat i reciprocitat negativa; Introducció als genocidis) que culminen en la monografia En el cor de la zona grisa: una lectura etnogràfica dels camps d'Auschwitz (2010).

 

         

Biografía Dra. Antónia PEDROSO DE LIMA

 

Màster en Antropologia Urbana de la Universitat de Barcelona (1991) i Ph.D. del ISCTE (Universidade de Lisboa, 2001). És professora del Departament d'Antropologia de la ISCTE des de 1989. Actualment és Presidenta del Centre Nacional d'Investigació en Antropologia Social (CRIA). Especialitzada en la teoria de parentiu i les relacions contemporànies de la família, ha publicat nombrosos articles sobre la família portuguesa urbana centrant-se tant en els barris populars de Lisboa com de l'elit econòmica portuguesa. És autora de Grandes familias Grandes empresas. Ensaio antropológico sobre uma elite de Lisboa (D. Quixote, 2003) i coeditora amb João Pina Cabral de Elites: Choice, Leadership and Succession (Berg, 2002). Els seus projectes d’investigació actuals estan basats en les relacions familiars contemporànies, gènere i cura i crisi.

 

         

Biografía Dr. Ramón P. RODRÍGUEZ MONTERO

 

És Professor Titular de Dret romà de l'Universidade da Coruña i Professor Tutor del Centro Asociado de la UNED en A Coruña. Ha dirigit la Revista Jurídica interdisciplinària internacional "Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña"  des de l'any 2005 al 2009, de la que anteriorment també va ser el seu Secretari, des de la seva creació l'any 1997 fins a l'any 2004. Actualment dirigeix la Col·lecció internacional “Ciencia y Pensamiento Jurídico”, editada per Andavira Editora. Té la condició d'Acadèmic corresponent de l’Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Española. A més de diverses obres monogràfiques editades com a autor o coordinador, té publicats en eevistes jurídiques d'àmbit nacional i internacional i llibres col·lectius més de cinquanta col·laboracions doctrinals. Per a una informació més completa: www.ramonprodriguezmontero.es.

 

         

Biografia Dr. Gonçal SANZ CASAS

 

És Llicenciat per la Universitat Autònoma de Barcelona en Filosofia i Lletres i Doctorat per la Universitat de Barcelona. És professor titular d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de recerca són l'Antropologia política, l'Antropologia del treball, immigració, i Antropologia i història del colonialisme a l'Àfrica, més específicament: economia submergida, etnicitat, migracions internacionals i política colonial.

 

     

Biografia Dr. Gavin SMITH

 

És catedràtic d'Antropologia en la University of Toronto. Ha centrat els seus estudis en l'articulació de les diferents escales de les relacions socials a Sud-amèrica andina i a Europa. El seu treball etnogràfic s'ha enfocat en la connexió entre el mètode de subsistència de les persones i les seves formes d'expressió política. En els seus estudis etnogràfics tracta la història com quelcom concret que més aviat resulta un fenomen ‘construït’. Des d'aquesta perspectiva, utilitza el terme realisme històric per descriure el seu apropament a l'antropologia. Ha treballat en economies agrícoles de gran i petita escala, economies informals urbanes, així com en formes recents d'organització de treball flexible i d'economies regionals a Europa. Entre les seves obres destaquen: Livelihood and Resistance: Peasants and the Politics of Land in Peru (1989); Confronting the Present: Towards a Politically Engaged Anthropology (1999); con Susana Narotzky, Immediate Struggles: People, Power and Place in Rural Spain (2006). Properament es publicarà Critical Practice – Capitalism, History and Place: Essays in Historical Realism.

 

     

Biografia Dr. Ignasi TERRADAS SABORIT

 

És llicenciat per la Universitat de Barcelona (Filosofia i Lletres) i Doctorat per la de Manchester (Economic and Social Studies), és catedràtic d'Antropologia de la Universitat de Barcelona. Les seves línies d'investigació són l'Antropologia històrica i jurídica. Més específicament: la industrialització en medi rural, el dret consuetudinari familiar i local, els efectes locals de les ideologies revolucionàries i contrarevolucionàries, l'Antropologia social i jurídica del ritual, i la justícia vindicatòria.

 

     

Biografia Dr. Julio ZINO TORRAZA

 

És llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i Doctorat  en Antropologia Cultural per la mateixa universitat. És professor de la Universitat de Barcelona. Les seves línies de treball es centren en l'anàlisi dels sistemes penals, amb particular atenció als processos de transmissió cultural i de l'organització en contextos institucionalitzats.

 

      

Biografia Raquel ALQUEZAR CRUSELLAS

 

Llicenciada en Història per la Universitat de Saragossa, va cursar l'últim any en la Sorbonne Nouvelle amb la beca Erasmus. Posteriorment es va llicenciar en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona, cursant l'últim semestre a la Universitat de Ljubljana amb la beca Erasmus. Va realitzar el màster en Antropologia i etnografia a la Universitat de Barcelona. Actualment es troba en procés de elaboració de la tesi doctoral Les finances ètiques: entre la viabilitat social i de mercat. Les seves línies d'investigació són, economia social i solidaria, finances ètiques i tercer sector i economia moral.

 

       

Biografia Gemma ANTÓN RAMOS

 

Llicenciada per la Universitat de Barcelona en Antropologia Social i Cultural (2009),  diplomada per la mateixa universitat en Educació Social (2004). Màster en Igualtat d' Oportunitats per a la Dona (2010) per l'Instituto Europeo de Estudios Empresariales i màster en Antropologia i Etnografia (2011) per la UB, amb la realització de la tesi Conciliació i igualtat de gènere. Plantejament i processos dels Plans d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes i el seu impacte en el doble treball. Actualment és becària FPU en el programa de Doctorat d'Estudis Avançats en Antropologia Social (UB) amb el seu projecte de recerca Reproducció social, migració i generacions. El cas de les dones brasileres en Barcelona

 

    

Biografia Miguel DOÑATE SASTRE

 

Llicenciat en Antropologia Social i Cultural (2002) i Diplomat en Estudis Avançats d’Antropologia Social i Cultural (2004) per la Universitat de Barcelona, universitat d'on ha estat becari predoctoral (FPU) entre el 2005 i 2009. Ha realitzat treball de camp a Barcelona i a Còrsega, tractant preocupacions pròpies de l’antropologia jurídica com l’anàlisi del conjunt de normes i drets subjectius que regulen la interacció en un espai públic o de la situació de pluralisme jurídic present a l'illa entre el dret vindicatori cors i el positiu francès. Actualment desenvolupa tasques docents com a professor associat a la Universitat de Barcelona (UB) i com a  professor-tutor a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), així com en el Curs d’Extensió Universitària “Antropologia Social del Món Contemporani” de la UB i a la Universitat Senior (UNED). Així mateix és membre actiu de l’associació per a la recerca COPSAT on coordina i participa dels projectes de recerca Repensar la Gran Barcelona. 150 anys d’expansió annexionista al Pla de Barcelona: Canvi urbanístic, conflictes i models de ciutat (finançat per l’Institut de Patrimoni Etnològic de Catalunya, Generalitat de Catalunya, programa IPEC-Anàlisi 2010) i Eco-quariters et expérimentations écologiques en ville: entre dynamiquez participatives et logique des usages. Une étude comparative en France et en Catalogne (finançat pel Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement durable et de la Mer de Francia, programa Concertation, Décision, Environnemen 2009)

 

    

Biografia Dra. Sandra EZQUERRA SAMPER

 

Llicenciada en Història per la Universitat de Barcelona (2000) i en Antropologia Social i Cultural per la mateixa universitat (2001). Doctora en sociologia per la University of Oregon ( EEUU, 2008) i Máster en sociologia (M.A, 2003) per la mateixa universitat, ha realitzat treball de camp a San Francisco (EEUU), Manila (Filipines) i Barcelona investigant la regulació de la transferència de mà d’obra reproductiva del país del Sud-Est asiàtic a Estats Units i l’Estat Espanyol. Actualment està duent a terme un projecte de recerca sobre conflictes a l’espai públic a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (UAB) i un altre sobre violència de gènere al Departament d’Antropologia de la Universitat de Barcelona. És també membre d’entitats de recerca en ciències socials com el GER o el CEMS (Centre d’Estudi de Moviments Socials).

 

         

Biografía Dra. Sílvia GÓMEZ MESTRES

 

És llicenciada en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona (1998). Es va doctorar en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona l’any 2003. Posteriorment va ser investigadora postdoctoral en Antropologia Social al CNRS (UMR 5815) de la Universitat de Montpellier (2005-2007), i més tard investigadora postdoctoral en Antropologia Social dintre el programa “Juan de la Cierva” a la Universitat Autònoma de Barcelona (2007-2010). L’any 2010 va treballar en un projecte de recerca de l’Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. El 2011 es va incorporar com a professora associada al Departament d’Antropologia Social de la UB. Actualment està treballant en un projecte del Grup d’Estudis de Reciprocitat de la UB. Les seves línies de recerca principals són: antropologia jurídica, antropologia econòmica, antropologia ecològica, immigració, xarxes socials, patrimoni cultural.

 

     

Biografia Dra. Patricia HOMS RAMÍREZ DE LA PISCINA

 

Llicenciada en Biologia i Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Té el Diploma d’Estudis Avançats en Ecologia i el Màster d’Antropologia i Etnografia. És doctora en Filosofia amb una tesi que travessa diverses disciplines i que porta per títol: El dualisme natura/cultura en ecologia. Anàlisi del pensament ecològic margalefià i de les pràctiques de les cooperatives de consum ecològic. Actualment està treballant en el projecte AMAS (Abordar los múltiples aspectos de la sostenibilidad: políticas públicas y proyectos de vida). Les seves principals línees d’investigació són l’antropologia ecològica, econòmica i política.

 

     

Biografia Ignacio ITURRALDE BLANCO

 

Llicenciat per la Universitat Ramon Llull en Administració i Direcció d'Empreses, Master in Business Administration per l'Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses, llicenciat en Filosofia per la Universitat Nacional d'Educació a Distància, llicenciat en Antropologia Social i Cultural i Màster en Antropologia i Etnografia per la Universitat de Barcelona. Actualment és becari FI-ICIP dins del programa de Doctorat d’Estudis Avançats en Antropologia social (UB) i està realitzant el seu treball de camp sobre els usos i costums, el dret consuetudinari i la resolució de conflictes violents entre els indígenes mixe de l'estat d'Oaxaca, a Mèxic. Les seves principals línies d'investigació són l'antropologia política i jurídica, en el marc dels drets indígenes, el pluralisme legal, la coordinació de sistemes jurídics estatals i no estatals, així com les formes comunitàries de control social, resolució i prevenció de conflictes.

 

       

Biografía Martin LUNDSTEEN

 

Graduat en Humanitats amb especialitat en Trobades Culturals per la Universitat de Roskilde, Dinamarca. Va obtenir el Màster en Antropologia i Etnografia de la Universitat de Barcelona en el 2010. Actualment està cursant-hi el Doctorat d'Estudis Avançats d'Antropologia Social. Les seves principals línies de recerca són l'antropologia política i econòmica i urbana. La tesis en marxa tracta dels conflictes i discursos envers a la immigració a Salt (Girona), amb particular atenció en els aspectes socioeconòmics i les politiques socials. Altres temes d'interès són l'antropologia mèdica i del cos, i del control social.

 

      

Biografia Raúl MÁRQUEZ PORRAS

 

Doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona (2010), amb la tesi titulada "Els creadors de propietat. Concurrència de drets i cultures jurídiques en una ocupació de Salvador de Badia", i Llicenciat en Història (2002) i en Antropologia Social i Cultural (2004) per la mateixa universitat, ha realitzat treball de camp en Salvador de Badia (Brasil), investigant l'organització consuetudinària de la propietat en un assentament informal, i s'ha especialitzat en temes d'antropologia jurídica. Actualment imparteix docència en el Grau d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat de Barcelona i participa en diferents projectes d'investigació com a membre del Grup d'Estudis sobre Reciprocitat i de l'Associació COPSAT (Col·lectiu per a la Recerca Social i Autònoma), col·laborant també amb l'Institut de Ciências Sociais de Lisboa. Aquestes investigacions estan centrades en assumptes de política i ordenació de l'espai, accés a l'habitatge o conflictes sobre la definició i usos del dret, principalment. També és membre del consell de redacció de la revista (con)textos. Revista d’antropologia i investigació social. Entre les seves publicacions destaquen: “La Violència i la seva retòrica a Brasil: una exploració sobre la imatge pública dels favelados”, Revista d'Història Actual, i “Els programes governamentals Self-help o les virtuts de la comunitat responsable. Una avaluació des de la perifèria de Salvador de Badia”, en el llibre col·lectiu Antropologia jurídica de la responsabilitat.

 

        

Biografia Lídia MONTESINOS LLINARES

 

Comença els seus estudis universitaris de Filosofia a la Universitat de València. Després de completar el primer cicle, interessada per l'Antropologia i la Filosofia Política, decideix cursar la Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural. Supera els seus estudis a la Universitat de Barcelona i continua la seva formació en el Doctorat en Antropologia, on presenta la seva tesina "Albor basca. Llengua i Identitat: Estudi d'una comunitat bascòfona a Navarra" actualment treballa a la seva tesi doctoral, una monografia sobre la responsabilitat econòmica i política en el mateix municipi navarrès: Goizueta Analiza la formació de la responsabilitat individual i col·lectiva en àmbits com el de la propietat de la terra, l'adscripció política o les relacions personals.

 

     

Biografia Núria MORELLÓ CALAFELL

 

És llicenciada en Història per la Universitat de Lleida (2004) i en Antropologia Social i Cultural per la Universitat Autònoma de Barcelona (2007), realitzant l’últim curs a l’Instituto Tecnológico de Monterrey-Campus DF a Mèxic. Va obtenir el títol de Màster oficial en Antropologia i Etnografia a la Universitat de Barcelona (2010) i actualment és becària FPU cursant el doctorat dins del programa d’Estudis Avançats en Antropologia social (UB). Ha realitzat la tesi de màster Treballar i marxar. Agricultura globalitzada i sistemes de treball migratori. El cas de Lleida (2010) la qual aprofundeix en el paper dels i les treballadores immigrants en la capitalització agrícola de Lleida, el racisme en el mercat de treball i el rol dels sindicats i el tercer sector en les campanyes agrícoles. El seu projecte de tesi actual analitza les conseqüències sociopolítiques de la contractació en origen als camps de Lleida i a les regions agrícoles de Colòmbia, així com els projectes de codesenvolupament implementats en origen en el sí d’aquesta nova modalitat de contractació.

 

       

Biografia Janialy ORTIZ CAMACHO

 

Doctoranda (FI). Forma part del GER des de l'any 2008. Actualment desenvolupa la seva tesi doctoral: “L'especial en la meva comunitat: acció col·lectiva, estat i capital social en Puerto Rico”. Va obtenir el Màster Oficial en Antropologia i Etnografia (2009) i el Màster en Antropologia Visual (2008) en la Universitat de Barcelona. Va obtenir també el Màster en Antropologia Social i Cultural (2005) a la Universitat de Toronto, Canadà i la seva B.A. en Antropologia (2001) a la Universitat de Puerto Rico, Recinte de Riu Pedres. Els seus àmbits d'investigació inclouen l'antropologia polític-  econòmica, noves formes de governabilitat i desenvolupament comunitari a Puerto Rico. Contempla la inclusió de tècniques audiovisuals en els seus projectes d'investigació.

 

     

Biografia Jaime PALOMERA ZAIDEL

 

Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universad de Barcelona; cursa l'últim any en el departament d’"English and Comparative Literature" en Goldsmiths College, University of London (2006). Màster pel Centre for Cultural Studies (University of London, 2008) i Màster pel Departamemt d'Antropologia (Universitat de Barcelona, 2008). Com doctorant FPU, ha realitzat dues estades d'investigació finançades pel Ministeri d'Educació: The CUNY Graduate Center ("Phd Program in Anthropology" i "Center for Plau, Culture and Politics"), Nova York (2009); CADIS (Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques) i l'ÉHÉSS (École des Hautes Études en Sciences Sociales), Maison des Sciences de l'Homme, Paris (2010). La seva investigació doctoral gira entorn a les formes de relació que estan emergint en l'àmbit de la reproducció social de les classes treballadores, amb especial atenció al paper que juguen en aquest procés les experiències migratòries. Ha realitzat una estada etnogràfica de 20 mesos al barri de Ciutat Meridiana, Barcelona.

     

Biografia Pablo ROMERO NOGUERA

 

Primer Cicle en Història (2000), Llicenciat en Antropologia Social (2003), DEA (Diploma d'Estudis Avançats) en el doctorat "Antropologia Social i Cultural" (2005), actualment realitza la seva tesi doctoral en Antropologia Jurídica, tot per la Universitat de Barcelona. Ha rebut la beca predoctoral FI (Formació de Personal Investigador) de l'AGAUR de la Generalitat de Catalunya (2004-2007) per realitzar el treball de camp per la tesi doctoral a la Barbagia, Sardenya (Itàlia), investigant la cultura jurídica i el dret vindicatori dels pastors de les muntanyes centrals, recerca que segueix en curs. Ha participat i continua fent-ho en diferents recerques dins i fora de la universitat, ha publicat diversos articles sobre diferents temàtiques relacionades amb l'Antropologia i actualment és docent en el Curs d'Extensió Universitària "Antropologia Social del món contemporani" i participa activament en diferents entitats de recerca en ciències socials com el GER (Grup d'Estudis sobre Reciprocitat), l'associació COPSAT o la revista (con)textos. Revista d’antropologia i investigació social.

 

       

Biografia Mariona ROSÉS TUBAU

 

Diplomada en Educació Infantil (1998) i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural (2002) per la Universitat de Barcelona. L'any 2004 obté el Diploma d'Estudis Avançats amb un estudi sobre conceptes etnojurídics a la Constitució de Madagascar. Ha realitzat treball de camp a Madagascar (2007 i 2009) i una estada breu en la Maison donis Sciences de l'Homme de Paris. Becària predoctoral des de 2009. La seva investigació doctoral estudia els conflictes i articulacions entre el dret local i el dret estatal en la comunitat rural de Madagascar, comparant els diferents procediments aplicables per a la resolució de conflictes en l'àmbit local.

 

       

Biografia Dra. Irene SABATÉ MURIEL

 

Es va doctorar en Antropologia Social per la Universitat de Barcelona amb una tesi titulada 'Ein Zuhause'. Etnografia de l'aprovisionament d'habitatge al barri berlinès de Friedrichshain (2009) i forma part del GER des de 2004. El 2006 va obtenir el Diploma d'Estudis Avançats amb una memòria titulada ¿Al marge del mercat? Consums heterodoxos en l'Innenstadt' de Berlín Est. És llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2002) i en Antropologia Social i Cultural per la UB (2004). Actualment és investigadora postdoctoral del projecte europeu MEDEA, imparteix docència universitària i participa en el consell de redacció de la revista (con)textos. Revista d’antropologia i investigació social. Els seus àmbits d'investigació són l'antropologia econòmica, l'economia política, l'aprovisionament no mercantil, el consum, l'habitatge, Alemanya, Berlín i l'Europa postsocialista.

 

       

Biografia Diana SARKIS FERNÁNDEZ

 

Antropòloga, doctoranda (FPU) d'Antropologia social a la Universitat de Barcelona, i membre de la xarxa de recerca internacional Thimar [Research Collective on agriculture, environment and labour in the Arab World]. Ha realitzat estades de recerca finançades a l'EHESS (París) i el IFPO (Damasc / Alep i Beirut). Després de 20 mesos de treball de camp en les regions de Tartous i Idlib (Síria), es troba en la fase de redacció de la seva tesi doctoral: Treballar a con(s)ciència: Treball, capital i economia moral en l'agricultura siriana contemporània, on estudia l'esdevenir de les relacions de producció i les 'experiències del treball' al sector agrícola sirià (plasticultura i oleïcultura) des d'una perspectiva etnogràfico-històrica. Els seus treballs se centren també en la reflexió epistemològica, teòrica i metodològica sobre les relacions entre producció de coneixement i la construcció d'hegemonies. Ha impartit docència en els camps de l'Antropologia Econòmica i l'Antropologia Feminista.

 

 

 Tornar al inici

 

GER Grup d’Estudis sobre Reciprocitat

Departament d’Antropologia Cultural i d'Història d'Amèrica i Àfrica 

Facultat de Geografia i Història   Universitat de Barcelona

Montalegre 6-8 08001 Barcelona   Tel. 934037758   Fax 934037774 

reciprocitat(at)ub.edu

 

 

Sota llicència de Creative Commons

Actualització 26 abr 2013