La Associació de Patrimoni Industrial Valencià (APIVA) publica su página web (http://apiva.wordpress.com/). Abril 2014.