NOUS PROJECTES CONCEDITS (PID). RESOLUCIÓ MARÇ 2016

Podeu consultar el llistat de Projectes d'Innovació Docent (PID) concedits a les propostes de noves actuacions d'innovació docent avaluades per per part de la Subcomissió de Millora i Innovació de la CACG, el Vicerectorat de Política Docent i Lingúística i el PMID, corresponents al primer trimestre de l'any 2016.

Les propostes avaluades van ser presentades mitjançant el procediment obert que aquí es descriu.

 

CODI PID TÍTOL DE LA PROPOSTA RESPONSABLE FINANÇAMENT
2016PID-UB/001 Disseny de rúbriques per a l’avaluació de consultes guiades a corpus online sobre qüestions de llengua i lingüística alemanyes MIREIA CALVET CREIZET 650 euros
2016PID-UB/002 Estàs preparat per treballar en el laboratori? JOSEFA PRAT AIXELA Sense finançament
2016PID-UB/003 Traducció solidària ROSANNA RION TETAS Sense finançament
2016PID-UB/004 Activitats pràctiques i millora dels aprenentatges. Disseny, planificació i implantació d’un itinerari de pràctiques definit per competències a l’assignatura «Història Medieval» (Graus d’Història i Arqueologia). MARIA SOLER SALA 500 euros
2016PID-UB/005 Aprenentatge professionalitzador en l’àmbit de la Enginyeria i la Medicina MARIA NIEVES VIDAL MARTINEZ 500 euros
2016PID-UB/007 Disseny i implementació de tasques d'avaluació formativa a l'assignatura "Teatre britànic contemporani: noves tendències" MIREIA ARAGAY SASTRE Sense finançament
2016PID-UB/008 Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria MERCE SEGARRA RUBI 1500 euros
2016PID-UB/009 El desenvolupament d’habilitats i competències amb la participació en un Moot d’arbitratge internacional en Dret de l’empresa i el mercat. ANTONI FONT RIBAS 1200 euros

NOTA: Les propostes presentades que no han estat considerades com a PID rebran un correu del PMID amb els aclariments i les indicacions pertinents.