Acreditació GIDC 2019

Seguint el Model de gestió (reconeixement, avaluació i acreditació) dels grups d’innovació docent de la UB iniciem el procediment per acreditar tots els grups actualment reconeguts pel Programa RIMDA.

Veure llistat d'activitats acreditables i la puntuació assignada.
 

Procediment a seguir

Registre individual d'activitats d'innovació docent (tot el PDI implicat en GID o GIDC)

Tot el PDI dels diferents grups acreditats han de seguir les pautes descrites en aquesta guia per tal de registrar la seva activitat d'innovació vinculada al grup realitzada els anys 2016, 2017 i 2018 (trienni acreditable).

Elaboració de l'informe d'activitats del grup

Un cop tots els membres del grup han registrat la seva activitat, el/la responsable ha de fer servir l'Aplicació de Gestió GREC del GID per seleccionar aquelles activitats individuals que han de ser acreditades com a activitats de grup.

Consulteu el manual d'ús de l'aplicació de gestió GREC

Revisió RIMDA i aclariment de dubtes

Un cop revisat el llistat d'activitats acreditables seleccionades mitjançant l'aplicatiu, el RIMDA demana, si és el cas, aclariments sobre alguna activitat concreta al/a la responsable del grup.

Puntuació final i acreditació del GID/GIDC

Un cop consensuat aquest llistat, ja definitiu, s'obté la puntuació i el reconeixement que mantindrà el grup els propers 3 anys (GID o GIDC), a tots els efectes.

 

Trienni acreditable

L'acreditació del grup tindrà en compte tota l'activitat registrada del trienni 2016 a 2018.

 

Calendari

17
DEC
2018
Sessió informativa / inici del procediment
Lloc: Sala Gabriel Oliver, aulari Josep Carner, Facultat de Filologia (Carrer d’Aribau, 2. 08011 Barcelona)
http://www.ub.edu/espais/ca/sala-gabriel-oliver
18
DEC
2018
Accés a Aplicació de Gestió GREC del GID
Aplicació de Gestió GREC del GID
15
FEB
2019
Vinculació d'evidències i tramitació de dades a la institució
Fins Divendres 15 de febrer de 2019
30
ABR
2019
Revisió RIMDA i feed-back amb coordinació del Grup
Fins 30 d'abril de 2019.
15
MAI
2018
Finalització i actualització de l'actual llistat de GID/C reconeguts