Acreditació GIDC 2019

Seguint el Model de gestió (reconeixement, avaluació i acreditació) dels grups d’innovació docent de la UB iniciem el procediment per acreditar tots els grups actualment reconeguts pel Programa RIMDA.
 

Procediment a seguir

Registre individual d'activitats d'innovació docent (tot el PDI implicat en GID o GIDC)

Tot el PDI dels diferents grups acreditats han de seguir les pautes descrites en aquesta guia per tal de registrar la seva activitat d'innovació vinculada al grup realitzada els anys 2016, 2017 i 2018 (trienni acreditable).

Elaboració de l'informe d'activitats del grup

Un cop tots els membres del grup han registrat la seva activitat, el/la responsable, mitjançant l'aplicatiu de gestió GREC, selecciona aquelles activitats individuals que han de ser acreditades com a activitats del grup.

Revisió RIMDA i aclariment de dubtes

Un cop revisat el llistat d'activitats acreditables seleccionades mitjançant l'aplicatiu, el RIMDA demana, si és el cas, aclariments sobre alguna activitat concreta al/a la responsable del grup.

Puntuació final i acreditació del GIDC

Un cop consensuat aquest llistat, ja definitiu, s'obté la puntuació i el reconeixement que mantindrà el grup els propers 3 anys (GID o GIDC), a tots els efectes.

Trienni acreditable

L'acreditació del grup tindrà en compte tota l'activitat registrada del trienni 2016 a 2018.

Calendari

Sessió informativa / inici del procediment
Dia: Dilluns 17 de desembre
Lloc: Sala Gabriel Oliver, aulari Josep Carner, Facultat de Filologia (Carrer d’Aribau, 2. 08011 Barcelona)
http://www.ub.edu/espais/ca/sala-gabriel-oliver

Finalització i actualització de l'actual llistat de GID/C reconeguts
Primera quinzena de maig de 2019