ABP

Respostes a la pregunta: Com preparem als estudiants per a la futura pràctica professional si no els hi proporcionem situacions com les que es trobaran a la vida real ?
L’aprenentatge basat en problemes (ABP) és una estratègia didàctica innovadora centrada en l’estudiant, que facilita l’adquisició d’unes habilitats i competències indispensables en l’entorn professional i que proporciona el context adequat per afavorir el treball en grup i l’aprenentatge significatiu. 


Coordinació

Anna Manzano Cuesta
Dept. Ciències Fisiològiques
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
annamanzano@ub.edu​ 

Recursos

Descripció
Aproximació a la Teràpia Gènica mitjançant ABP (Aprenentatge Basat en Problemes)

PROJECTE D’INNOVACIÓ (2014PID-UB/028)
Coordinació:  Manzano Cuesta, Anna

Experiències docents sobre ABP

Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

ABP. Aprenentatge basat en problemes. Presentació

Presentació realitzada per l'Anna Manzano Cuesta sobre la línia ABP a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017). Veure la presentació

Subscriure a ABP