Just In Time Teaching (Classe Inversa)

Modalitat d’aula inversa en la que els estudiants desenvolupen, abans de la classe, una activitat d’estudi guiada i responen un qüestionari online (entre 24 i 28 hores abans). Sobre les respostes del mateix, el professor prepara la sessió, ajustant  la seva explicació a les respostes obtingudes.

Coordinació

Jose Luis Medina Moya
Dept Didàctica i Organització Educativa
Facultat Educació
jlmedina@ub.edu
Gabriel Hervas Nicolas
Dept Didàctica i Organització Educativa
Facultat Educació
ghervas@ub.edu

Recursos

Descripció
La innovació docent en Aula inversa

Presentació realitzada per José Luis Medina i Gabriel Hervás sobre la línia Aula inversa, enfocament JITT. Veure la presentació.

Experiències docents sobre Aula inversa

Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

Subscriure a Just In Time Teaching (Classe Inversa)