Simulació avaluadora (ACOEs)

Avaluació: és una prova de competència

Clínica: avalua casos clínics; però es poden simular d’altres característiques professionals

Objectiva: davant d’un mateix estímul (una pregunta, una exploració...) s’obté la mateixa resposta

Estructurada: segueix la pauta d’una taula d’especificacions que defineix les competències que s’avaluen

i a més és estandarditzada.

Coordinació

Javier Ariza Cardenal
Dept Ciències Clíniques
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
javierariza@ub.edu

Recursos

Descripció
ACOEs. Presentació

Presentació realitzada pel Javier Ariza sobre la línia ACOEs a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017)Veure la presentació.

Subscriure a Simulació avaluadora (ACOEs)