Simulació formativa

Les pràctiques clíniques/rotació en diferents serveis dins de la titulació del Grau representen un número elevat de crèdits del currículum acadèmic en l’àmbit de les Ciències de la Salut. Actualment però, és impensable que un estudiant practiqui per primera vegada amb un pacient sense abans haver-se entrenat amb un maniquí. Els canvis en el perfil de l’usuari, pacients majors i amb més comorbiditat que requereixen una atenció més complexa i tecnològica, pacients més informats i protegits per les diferents mesures de seguretat del pacient i els canvis en el sistema sanitari (disminució de l’estada hospitalària, tancament d’unitats i restricció del nombre d’estudiants al voltant del pacient) ha estat el fonament perquè països com Estats Units o Anglaterra hagin substituït hores de pràctica clínica amb pacient real per sessions d’aprenentatge actiu amb pacient simulat.

Coordinació

Marta Raurell Torreda
Dept Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica
Fac. de Medicina i Ciències de la Salut
mraurell@ub.edu

Recursos

Descripció
La innovació docent en Simulació Formativa

Presentació realitzada per la Marta Raurell sobre la línia Simulació Formativa a la Jornada de presentació del RIMDA ( 2 novembre 2017)Veure la presentació.

Resum línia d’innovació docent en simulació formativa

Consultar els objectius, el fonament de la innovació, les accions a desenvolupar, la seqüència de les mateixes i l'avaluació de la metodologia.

Subscriure a Simulació formativa