Team-Based Learning (Classe Inversa)

Modalitat d’aula inversa que s’inicia amb la lectura i l’estudi del material previ per part de l’alumnat. Quan arriben a classe responen de manera individual un test (normalment de resposta múltiple). Després, en petits grups, consensuen les respostes i responen de nou el test. Es realitza una posada en comú en el gran grup, en la que els estudiants reben retroalimentació immediata a la seva feina i en la que poden justificar (apel·lar) les seves respostes. El cicle finalitza amb una mini classe en la que el professor resol dubtes i en la que es consoliden els aprenentatges i amb la realització grupal, durant dues o tres classes, de determinades activitats d’”aplicació” i transferència dels conceptes i els procediments estudiats i validats.

Coordinació

Alexandrina Petrova Stoyanova
Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
alexandrina.stoyanova@ub.edu
Gloria Rubert Adelantado
Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
gloriarubert@ub.edu
Gemma Abio Roig
Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
abio@ub.edu
Marta Gomez Puig
Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
marta.gomezpuig@ub.edu
Mònica Serrano Gutiérrez
Dept Economia
Facultat d'Economia i Empresa
monica.serrano@ub.edu

Recursos

Descripció
L’Aula Invertida i l’Aprenentatge Basat en Equips (Team Based Learning)

Presentació realitzada per l'Alexandrina Stoyanova sobre la metodologia de l'Aula Inversa en la seva modalitat de TBL (Team Based Learning). Veure Presentació

Retaking a course in Economics: Innovative Methodologies to Develop Learning Habits in Large Groups of Lowperforming Students

Publicació sobre l'experiència d'implementació de la metodologia Aula inversa (FC), Team-Based Learning (TBL) i Frequent Testing (FT) a la Facultat d'Economia i Empresa (UB). Veure publicació

La innovació docent en Aula inversa

Presentació realitzada per José Luis Medina i Gabriel Hervás sobre la línia Aula inversa, enfocament JITT. Veure la presentació.

Experiències docents sobre Aula inversa

Col·lecció de recursos i guies i experiències UB sobre aquesta línia d'innovació. Portal de Metodologies Actives i TIC (UB)

Subscriure a Team-Based Learning (Classe Inversa)