Ús d’eines digitals en treballs de camp de les Ciències de la Terra (DIGICAMP)

La realització de treballs de camp en les Ciències de la Terra (CCTT) constitueix una tasca fonamental en les etapes inicials de qualsevol estudi geològic o oceanogràfic.

En geologia les activitats de camp permeten 1) identificar i caracteritzar els diferents elements geològics sota estudi mitjançant la seva observació i descripció; 2) parametritzar tots aquests elements mitjançant les mesures que permetin la seva quantificació i caracterització geomètrica (amb instruments com brúixoles o clinòmetres); i 3) situar en l'espai totes les observacions fetes, mitjançant la seva posició en mapes o utilitzant GPS amb l'objectiu de realitzar-ne l'anàlisi i estudi posterior, així com de transmetre-ho a tercers. En els diferents graus de les CCTT, aquest últim pas sovint ha suposat simplificar les observacions (realitzades en un entorn 3D) a formats 2D, més àgils i fàcils de gestionar i transmetre, com mapes o esquemes. 

En les ciències del mar, les activitats de camp també són fonamentals per comprendre el medi, però el posicionament de les observacions esdevé un repte. Mentre que en superfície es poden utilitzar GPS, sota l'aigua hi ha una pèrdua de cobertura. Això obliga a utilitzar mètodes alternatius de posicionament a partir de sensors acústics i navegació inercial. També s'aplica l'observació directa permetent el posicionament relatiu mitjançant referències en cartografies marines d'alta resolució. Un cop posicionats, s'extreu la informació necessària per a ser analitzada amb programes especialitzats.

Tots aquests processos, a més del temps que requereixen, suposen una gran capacitat d'observació i síntesi per part de l'alumnat, que veu com la geo-localització i transferència 3D - 2D de la realitat observada no és una tasca senzilla i sovint és una font important d'errors i frustracions.

En els darrers anys, el treball de camp ha experimentat un important canvi que ha revolucionat la manera de treballar. Això ha obert una nova forma de percebre la realitat 3D, geoposicionar-se en l'espai, adquirir i emmagatzemar dades, així com optimitzar la presa de decisions in situ. 

Aquesta transformació ha permès millorar les tasques i la metodologia seguida al camp/mar, així com el post-tractament i anàlisi de les dades en l'etapa de gabinet. Aquesta revolució, però, s'ha produït principalment en l'àmbit de la recerca i la indústria deixant de costat l'àmbit educatiu. Tot i això, en aquest últim, s'ha vist una certa evolució en l'etapa de gabinet (mitjançant llicències acadèmiques i/o programari lliure) però no en la de camp, fet que comporta també un temps d’adequació de formats i transformació digital.

Així doncs, aquest projecte té per finalitat millorar l'aprenentatge dels continguts geològics i docents, així com el desenvolupament de competències digitals, durant les activitats de camp/mar de la Facultat de CCTT mitjançant tecnologies digitals. Això inclou millorar i facilitar la capacitat dels alumnes per adquirir i assimilar aquests continguts, així com augmentar la seva capacitat d'anàlisi i síntesi posterior d'aquesta informació. L'existència d'aplicacions específiques en GIS i visualització 3D així com la popularitat dels dispositius mòbils intel·ligents entre l’alumnat, n'afavoreixen la seva implementació, incentivant i motivant el seu aprenentatge amb eines més properes a ells.

Codi del projecte: 
2024PID-UB/010
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Gratacos Torra, Oscar
Participants: 
Carmen Aguilar Gil
David Amblas Novellas
Eulalia Masana Closa
Eduard Roca Abella
Galderic Lastras Membrive
Guillem Gisbert Pinto
Josep Antoni Muñoz De La Fuente
Luis Valero Montesa
Maria Ortuño Candela
Meritxell Aulinas Junca
Miguel Garces Crespo
Miguel Lopez Blanco
Oriol Ferrer Garcia
Pablo Martinez Granado
Pau Arbues Cazo
Xavier Rayo Sarrias
Sietske Batenburg
Àlex Sendrós
Grup d'innovació docent: