Ús de metodologies d’eLearning en l’assignatura de Farmacologia dels Graus d’Odontologia i Podologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

1.-Introduir metodologies de docència no presencial a l’assignatura de Farmacologia, que puguin complementar (i en alguns casos substituir) les activitats d’aprenentatge que es realitzen de forma presencial.  D’aquesta forma es pretén potenciar l’autonomia de l’aprenentatge dels estudiants, a la vegada que adquirir habilitats per ser usuaris eficaços de la formació online (ex: MOOCs), un fet que es revela cada vegada més rellevant sobretot en el context de la formació continuada.
2.-Definir i posar de manifest els avantatges i els punts problemàtics que l’aplicació de metodologies d’eLearning representa per a l’alumnat i per al professorat, i proposar els procediments més adequats per gestionar-los.
3.-Definir els requisits (en coneixements i habilitats) que haurà d'haver incorporat l'alumnat per aprofitar al màxim els avantatges de l'eLearning, i a la vegada que l’ús de les TICs no suposi una minva de qualitat en el seu aprenentatge.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/051
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Sanchez Gonzalez, Silvia
Participants: 
Maria Laura Cuffi Cheliz, Maria Lourdes Carbonell Bardera, Victor Fernandez Dueñas, Alex Fernandez Solanas, Wilma Eugenia Penzo Giacca
Grup d'innovació docent: