“Cell_fis”: Aprenentatge de la física amb telèfons mòbils (cellphones): eines i recursos per a estudiants de física del Grau de Geologia.

La proposta pretén explorar i posar en pràctica l’ús de dispositius mòbils (principalment telèfons, però també tauletes) amb la finalitat de motivar l’aprenentatge de la física dels estudiants del Grau de Geologia.

El telèfon mòbil és una eina d’ús generalitzat i accessible que pot servir als estudiants per introduir i entendre conceptes, resoldre problemes o simular fenòmens físics d’una manera atractiva (i interactiva).

El punt de partida és la multitud de recursos específics de ciències que hi ha actualment a l’abast, d’on s’hauria de fer selecció dels més adequats al perfil d’estudiants de ciències de la terra; i una distribució per tipologies i temporalitat dins de l’assignatura de Física.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

A. Modificar la metodologia d’ensenyament de l’assignatura de manera que incorpori activitats que impliquin l’ús de telèfons mòbils per part dels estudiants, tant de manera autònoma com en activitats a l’aula.

B. Despertar l’interès per l’assignatura i millorar el rendiment acadèmic: Aconseguir implicar als estudiants i obtenir una millor connexió amb ells que es dirigeixi a millorar els seus resultats acadèmics i la seva implicació amb l’assignatura

Codi del projecte: 
2018PID-UB/020
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Anna Martí Castells
Participants: 
Pilar Queralt Capdevila
Alejandro Marcuello Pascual
Juan José Ledo Fernández
Ensenyament/s: 
Grau de Geologia
Assignatures implicades: 
Física