Adaptació de les metodologies d'aprenentatge just a temps i d'instrucció entre parells al cas de grups nombrosos

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En escriure aquesta proposta, entenc que el lector coneix perfectament en què consisteixen les tècniques bàsiques de JiTT i PI, tal com es venen aplicant des dels anys 90 del segle XX, per tant a continuació descric els objectius de la modificiació que proposo d'aquestes metodologíes al cas de grups nombrosos.

OBJECTIU 1. Validar l'eficàcia pedagògica de la versió de JiTT adaptada que estic desenvolupant, que anomeno JiTT d'històries completes.

La idea a validar, molt resumida, és la següent:

En el material previ que es proporciona a l'alumne en JiTT o a FC, no ha d'haver tota la teoria amb totes les ramificacions en una sèrie de vídeos (vídeo-1, vídeo-2, ...). Aquests vídeos contindrien tota la teoria, però cap contindria la història completa, tota la resolució del problema, i, en general, els alumnes no visionaran tots aquests vídeos, es cansaran abans d'acabar.

Resulta més eficaç fer un sol vídeo abastable que contingui tota la resolució del problema de principi a fi, la història completa, però no en el cas general, sinó en un cas molt fàcil, fins i tot trivial. Els alumnes, tots, sí que poden veure i entendre aquest vídeo i contestar les preguntes d'escalfament de JiTT sobre ell. Per això anomeno a aquest vídeo un PROTOTIP D'HISTÒRIA COMPLETA. A partir d'aquesta història completa, d'aquest prototip, es genera un CONSENS BÀSIC DE SORTIDA abans de començar la classe. A partir d'aquest consens, es pot treballar en la següent classe, "desenvolupant el prototip". Introduint preguntes, potser amb la metodologia d'instrucció entre parells, PI, "què passa si compliquem el problema amb més variables?" "Què passa si les equacions no són lineals?" d'aquesta manera el consens es va estenent, fins arribar a resoldre problemes operatius.

Un exemple més concret.

En un curs de càlcul, un tema recurrent és l'anàlisi d'extrems relatius de funcions de diverses variables. Aquest tema es divideix en condicions necessàries i condicions suficients. Les condicions necessàries suposen tractar sistemes d'equacions no lineals de diverses variables, amb totes les dificultats que poden comportar. Les condicions suficients, suposen calcular una successió de determinants i analitzar uns patrons de signes o calcular uns valors propis d'una matriu.

Si volem posar això en vídeos ens trobarem amb el problema d'una successió de vídeos que la majoria dels alumnes no acabarà.

En comptes d'això, jo proposo fer un vídeo on es faci tot el procés a un exemple de funció de dues variables de segon grau, prototip de la història completa. En aquest cas particularment bàsic, el sistema d'equacions és lineal i 2x2, i el determinant a calcular també és 2x2. Cap de les dificultats, dels enemics emboscats que poden aparèixer en el problema general, faran acte de presència aquí, requerint notes a peu de pàgina o explicacions col·laterals a la història principal. En aquest cas trivial (segon grau i 2 variables) és possible fer un vídeo curt, a ser possible no més de 20-30 minuts, que sigui vist i entès per tots els alumnes. Les tasques d'escalfament de la metodologia JiTT poden ser formulades en aquest cas concret i senzill i els alumnes arriben a classe amb un consens bàsic de sortida. Els alumnes ja entenen tota la matèria, encara que sigui en un cas molt senzill.

La tasca de la classe presencial és principalment "fer créixer el prototip". Al vídeo s'ha vist com analitzar una funció quadràtica de dues variables. Què fer si hi ha més de dues variables? Què fer si la funció no és quadràtica? Quins problemes o enemics poden sorgir? Com se'ls ataca? Però un a un i construint sobre el consens bàsic de sortida generat pel prototip d'història completa.

OBJECTIU 2. Validar l'eficàcia operativa (logística) de les diferents plataformes mòbils per PI.

Moltes plataformes mòbils dissenyades per PI són comercials. Per exemple "Learning Catalytics", la plataforma de Eric Mazur, el creador de PI, és gratuïta per al professorat, però requereix que cada alumne pagui una certa quantitat per semestre. Es tracta d'una quantitat poc important, però considero que haver de pagar per una metodologia que s'integrarà en el flux operatiu de l'assignatura és contrari a la filosofia d'ensenyament públic gratuït, a la qual hauria de tendir la universitat pública.

En lloc de Learning Catalytics, he trobat el passat semestre la plataforma PINGO (Peer Instruction for Large Groups) creada per la Universitat de Paderborn, a Alemanya. Es tracta d'una plataforma mòbil més simple que Learning Catalytics, però també està totalment orientada a PI (a diferència d'altres com Kahoot) i és completament gratuïta. A més, està orientada a grups nombrosos, ja que proporciona estadístiques de resultats i no s'entreten en intentar identificar les respostes d'usuaris individuals.

OBJECTIU 3. Validar l'eficàcia didàctica de la manera de gestionar les preguntes d'escalfament

A les implementacions habituals de JiTT, hi ha un equip de "teaching assistants" dedicats a corregir totes les preguntes d'escalfament i un petit percentatge de la nota va en aquestes correccions. El que es valora és haver fet la feina de visionar els vídeos, no la correcció de les respostes (per això ja hi són les altres activitats avaluables). El problema és que amb les assignatures de referència hi ha un ràtio estudiant/professor de 85/1 (Càlcul II) i 250+/1, (Matemàtica Aplicada i Bioestadística). Amb la quantitat d'activitats d'escalfament que es plantegen a un curs semestral no és viable corregir-les totes. Al meu assaig preliminar al semestre de primavera de 2017/18, vaig usar una molt petita mostra d'aquestes activitats per adaptar les meves explicacions i vaig dir que consideraria les tasques d'escalfament com a element de decisió en cas de dubte a final de curs (suspens/aprovat, aprovat/notable, etc.) La meva experiència ha estat bastant bona, dintre de la limitació de l'assaig del 2017/18; estimo que tots els alumnes que assistien regularment a classe entregaven les tasques que vaig arribar a propossar. Vull confirmar aquesta primera bona impressió amb més dades al curs 2018/19 i següents, veure si sorgeix alguna alternativa viable millor i modificar-la en cas necessari.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/030
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Berral Serrano, Antonio
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Grau d'enginyeria Química
Grau d'enginyeria de Materials
Grau de Farmàcia
Assignatures implicades: 
Matemàtica Aplicada i Bioestadística
Càlcul II