Anàlisis de les capacitats del mòdul Lliçó de Moodle per la formació en les competències de l'aprenentatge basat en problemes (ABP).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a. Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat 1r, implementar els recursos que guiaran en l'aprenentatge basat en la solució de problemes (ABP) emprant el mòdul de la Lliçó de Moodle, i establint les ramificacions i les qüestions que en regularan la navegació. 2n, dissenyar els recursos de manera que el seu ús tingui també la finalitat de proporcionar una informació personalitzada als estudiants (retorn) sobre els resultats del seu aprenentatge en ABP. 3r, analitzar els resultats de l'ús del recursos en l'aprenentatge assolit pels estudiants i en el treball dels professors, per validar la capacitat formativa del recursos. 4t, valorar la capacitat informativa de l'eina sobre la formació i competències assolides amb el seu ús. 5é, analitzar l’adequació dels recursos amb la progressió dels alumnes al llarg de la carrera, 6é, poder establir els condicionants per la transferibilitat d'alguns recursos a d'altres assignatures o àmbits. Els punts 3 i 5 (en cursiva) seran més objecte de l'actuació al REDICE 14. Com a innovació docent, es pretén implementar recursos informàtics (integrats en diverses assignatures dins del campus virtual Moodle 2 de la UB, i emprant el mòdul Lliçó) que facilitin la vinculació d'un conjunt particular d'eines i materials rellevants per a la solució de problemes/casos amb els continguts dels respectius cursos, orientant així als estudiants i permetent millor gestió del temps per centrar-se en l'aprenentatge del què és rellevant, per ajudar a usar els materials de manera formativa, i per aconseguir presentar els treballs segons els nivells de coneixements i competències requerits als tres nivells (cursos generals inicials, cursos especialitzats dels Graus, i cursos especialitzats avançats dels Màsters).

Codi del projecte: 
2014PID-UB/037
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Fernández Borràs, Jaume
Participants: 
Josefina Blasco Mínguez , Teresa Pagès Costas , Ginés Viscor Carrasco , Teresa Carbonell Camós , M. Angeles Gallardo Romero , Joan Ramon Torrella Guio , Antonio Ibarz Valls , Humbert Salvadó Cabre
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
GRAU BIOLOGIA, GRAU BIOTECNOLOGIA, GRAU CIÈNCIES AMBIENTALS, MASTER FISIOLOGIA INTEGRATIVA
Assignatures implicades: 
FISIOLOGIA ANIMAL , BIOLOGIA ANIMAL APLICADA , BIOLOGIA (Grau Química), FISIOLOGIA ANIMAL AMBIENTAL , MODELS D’INTEGRACIÓ FISIOLÒGICA , TECNOLOGIA DE LA REPRODUCCIÓ ANIMAL , INICIACIÓ A LA RECERCA , RECERCA AVANÇADA