Aplicació de l'aprenentatge basat en problemes (abp) a l'ensenyament de Dermatologia

En aquest projecte es pretén aplicar les tècniques d 'aprenentatge basat en problemes (ABP) com a mètode d 'innovació docent a l 'ensenyament de Dermatologia Mèdic - Quirúrgica als estudis de Medicina a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Campus Bellvitge)

Amb aquest objectiu s ‘ha dissenyat un programa d’aprenentatge  autònom en el que els alumnes de 5º curs de Medicina dividits en grups de 5 alumnes treballaran amb un cas problema al llarg de 4 sessions d’una hora de durada. El treball serà transversal entre els grups i tutelat per el professorat de manera que cada grup tindrà un tutor que estarà present a les sessions de treball i assegurarà el correcte desenvolupament del procés de recerca per part de l ‘alumnat.

El treball s ' ordenarà en 4 fases incloent:  "brain storming", anàlisis de les dades disponibles i les necessites de busqueta bibliogràfica a la literatura (àrees concretes , Key words, límits de busqueta),realització del manuscrit,  presentació i discussió raonada i transversal. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Motivar els estudiants

Facilitar la integració de coneixements en un context significatiu

Afavorir el treball  en equip o l’autoaprenentatge

Els objectius generals d ‘aquest programa son afavorir el treball  en equip o l’autoaprenentatge,  

motivar els estudiants  i facilitar la integració de coneixements dintre d 'un programa de treball participatiu i col·laboratiu.

Dintre dels objectius concrets de la nostra assignatura que pretenem assolir s 'incloent: 

1. Realitzar un correcte anàlisis de les dades que permetin plantejar un  escenari sindròmic

2. Definir els criteris de busqueta bibliogràfica necessaris per abordar els problemes clínics plantejats

3. Analitzar el material obtingut i plantejar un diagnòstic diferencial i en el seu cas un pla terapèutic raonat.

4. Traslladar el coneixement adquirit en forma de manuscrit estructurat

5. Presentar les dades i conclusions  al professorat i resta de l 'alumnat

6. Establir una breu discussió

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B02
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Servitje Bedate, Octavio
Participants: 
Joaquim Marcoval Caus
Jaume Notario Rosa
Anna Jucglà Serra
Cristina Muniesa Montserrat
Ensenyament/s: 
Medicina
Assignatures implicades: 
Dermatologia
Linies d'innovació: