Aplicació de les metodologies Aprenentatge Basat en Equips” i Aula Invertida per a la millora de l’aprenentatge en els Grups d'Intensificació de l'Estudi (GIE) de les assignatures de Teoria Econòmica.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Millorar l'ambient de treball a l'aula. Convertir l'aula en un espai de treball actiu pels membres de la comunitat educativa presents. Fomentar el treball en grup i la interacció entre els estudiants. Fomentar la capacitat d'anàlisi i de síntesi dels estudiants. Ajudar a millorar la gestió del temps per part dels estudiants. Facilitar la presa de consciència, per part del estudiants, del progrés en les seves aptituds i coneixements. Dotar als estudiants d’habilitats per l’estudi que facilitin l’excel·lència acadèmica en la resta d’assignatures de l’ensenyament. Millorar l’aprenentatge (autònom i col·laboratiu) dels estudiants.

Codi del projecte: 
2014PID-UB/031
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Gómez Puig, Marta
Participants: 
Gemma Abío Roig; Manuela Alcañiz Zanón; Alexandrina Petrova Stoyanova; Glòria Rubert Adelantado; Mònica Serrano Gutiérrez; Montserrat Vilalta Bufí
Ensenyament/s: 
Grau en Economia, Grau en Administració i Direcció d'Empreses (ADE)
Assignatures implicades: 
Introducció a l'Economia, 1r curs (1r semestre), Grau Economia, Introducció a l'Economia, 1r curs (1r semestre), Grau ADE, Microeconomia I, 1r curs (2on semestre), Grau Economia, Microeconomia, 1r curs (2on semestre), Grau ADE