Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Innovació pedagògica en l'anàlisi de casos clínics

Títol del projecte:"Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Innovació pedagògica en l’anàlisi de casos clínics"

Context del projecte: L’assignatura Periodòncia Clínica es troba ubicada en el quart curs del pla d’estudis del grau d’odontologia. Actualment, el grup de docents vinculats a aquesta assignatura esta format per un professor titular i vuit professors associats. Com a professor associat 4 tipus (acreditat agregat/AQU), que des de 1998 superviso i avaluo les pràctiques de periodòncia a l’hospital odontològic de la UB, m’he interessat en el projecte RIMDA: línia d’innovació ABP (Aprenentatge Basat en Problemes). 

Atès que jo no sóc el responsable de l’assignatura, convé destacar: 

1- L’activitat relacionada amb aquest projecte, en cap cas podrà distorsionar el desenvolupament de les pràctiques de l’assignatura periodòncia clínica.

2- Només es durà a terme si hi ha alumnes del meu grup de pràctiques assignat que de forma voluntària hi vulguin participar. 

3- Caldrà el vist-i-plau del Coordinador assignatura i/o Cap departament d'odontoestomatologia. 

Introducció:

La periodòncia es una àrea de coneixement medico-quirúrgica de l'odontologia que s’ocupa de la prevenció el diagnòstic i el tractament de malalties i condicions que afecten tant el periodonci com els teixits periimplantaris. D’altra banda, la medicina periodontal te com objectiu estudiar la relació bidireccional entre les malalties periodontals i determinades patologies sistèmiques. Un bon entorn perquè els alumnes puguin aplicar l’ABP seria en l’entorn de l’Hospital Odontològic.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B44
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Rius Miranda, Jaume
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Periodòncia Clínica
Estratègies de millora/innovació docent: