Aprenentatge basat en projectes (ABP) en el marc d'una experiència d'aprenentatge-servei (APS) interuniversitària en enginyeria

El projecte pretén ser la continuació de tres projectes desenvolupats en els respectius cursos anteriors i finançats per la Universidad del País Vasco i la Universitat Jaume I de Castelló, en els que s'ha treballat la implementació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes amb resultats molt satisfactoris. En els cursos anteriors es va implantar aquesta metodologia en diferents assignatures de l’àmbit de la Ciència dels Materials a cada universitat participant (Universidad del País Vasco, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat de Barcelona), però cadascuna amb un perfil diferent d’estudiant (diferents enginyeries). En cada projecte es va escollir un objecte sobre el qual els estudiants havien de treballar: unes maquinetes d’afaitar, uns bastons per caminar i un pòdium, respectivament. Com l’objecte a estudiar en els darrers projectes va ser el mateix per a totes les universitats, es van poder comparar els resultats obtinguts en cadascuna d’elles en els diferents Wokshops IdM@ti que s’organitzen anualment. D’altra banda, l’origen dels estudiants és diferent, cadascun treballa en el disseny de l’objecte, la selecció de materials i processat, des de diferents punts de vista. Els alumnes de Disseny Industrial (UJI) fan un redisseny del producte; els d’Enginyeria Mecànica (UPV) estudien els antecedents i els requeriments mecànics; i els d’Enginyeria de Materials (UB) fan la selecció de materials per al nou disseny. En el projecte que s’ha iniciat aquest curs, s’incorporen els alumnes de la Universidad de Málaga (UMA) col·laborant en la selecció de materials i els de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), treballant la part de processat.

El projecte actual pretén, a més, portar a terme un servei a la comunitat. Així, s'ha contactat amb el Maset de Frater, un centre especialitzat en persones amb limitacions funcionals severes ubicat al Grao de Castelló. El centre i, concretament els interns i el gabinet tècnic del centre, serviran en aquesta ocasió d'ens promotor i usuari final del producte objecte del treball durant el curs. En aquest sentit, els estudiants de les universitats participants tindran la possibilitat de contactar i interactuar amb l’usuari final amb la finalitat de conèixer les seves limitacions i restriccions, de manera que el seu treball es veurà clarament reforçat de manera positiva.

Ja s’ha fet una primera reunió a Barcelona (11/03/2016) entre tots els alumnes implicats de la UB, la UJI i la UPC, i s’han format quatre grups de treball. Els alumnes de la UPV i la UMA participaran en el segon any d’implementació de l’actuació. 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

El present projecte pretén consolidar la línia d'innovació educativa que es porta desenvolupant aquests últims anys (l'aplicació de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes a assignatures de la branca d'enginyeria en el marc d'una xarxa d'innovació educativa IdM@ti), però en aquesta ocasió el que es proposa és que el projecte en el qual es vol treballar tingui com a objectiu dur a terme una tasca social mitjançant el disseny d'un objecte que pugui millorar la vida de persones amb limitacions funcionals severes. Així doncs, es pretén dur a terme una experiència d'aprenentatge-servei (APS) mitjançant l'ús de la metodologia d'aprenentatge basat en projectes (ABP).

En aquest sentit, el projecte pretén integrar en una mateixa activitat docent les següents estratègies:

• Utilitzar la metodologia denominada aprenentatge basat en problemes (ABP) com a eina d'ensenyament-aprenentatge cooperatiu i dinàmic.

• Potenciar l'ús d'eines TIC i de treball col·laboratiu :

- la gestió de la informació,

- promoure la comunicació docent-estudiant,

- facilitar la comunicació entre estudiants dins de cada universitat i entre universitats. 

• Contribuir al desenvolupament i consolidació d'IdM@ti, xarxa interuniversitària d'innovació docent en materials. Així mateix, afavorir la interacció entre estudiants de diferents universitats. 

• Fomentar la responsabilitat social mitjançant una experiència d'aprenentatge-servei i la interacció directa amb els usuaris finals de tal acció. 

• Desenvolupar en els alumnes la capacitat de treball en grup en un marc competitiu, buscant així una interdependència positiva dels alumnes i auto-exigència de la qualitat del treball.

• El tipus de metodologia aplicada, juntament amb la possibilitat d'interactuar amb els usuaris finals dels dissenys, així com l'oportunitat de presentar a concurs el seu treball, pretén mostrar als estudiants una situació molt similar a la real que es donaria en el desenvolupament de la seva carrera professional com a enginyers de materials, despertant d'aquesta manera el seu esperit emprenedor. 

• La metodologia ABP és particularment efectiva en l’orientació a l’aprenentatge, de manera que són els estudiants els que han d'identificar el que necessiten saber per poder resoldre els problemes que sorgeixin durant el desenvolupament del projecte. Això permet desenvolupar la capacitat d'identificar què es necessita saber i on trobar la informació, cosa que fa més versàtils als estudiants al llarg de les seves vides professionals i afavoreix que busquin aprendre al llarg de les seves vides.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/008
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Segarra Rubi, Merce
Participants: 
Mònica Martínez López, Elena Xuriguera Martín, Luis Cabedo Mas (UJI), Marta Royo(UJI), José Gámez (UJI), María Lidón Moliner (UJI), Raúl Izquierdo (UJI), Núria Salán (UPC), Maria Teresa Guraya Díez (UPV), Esperanza Díaz (UPV), Igor Puerto (UPV), Pablo López Crespo (UMA)
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Enginyeria de Materials
Assignatures implicades: 
Selecció de materials