Aprenentatge de l’alumnat amb estudi de casos per a la detecció i intervenció en violència masclista en el Pràcticum del Grau d’Infermeria.

La finalitat del projecte és capacitar a l’alumnat que cursa l’assignatura Pràcticum del  Grau d’Infermeria en la detecció i intervenció de les dones, fills i filles que han patit, pateixen o poden patir violència masclista (VM).

La formació en perspectiva de gènere i específicament en violència masclista és imprescindible per capacitar a l’alumnat en el desenvolupament de les competències professionals. El Pràcticum d’Infermeria és una assignatura de pràctiques externes de 30 ECTS, i és l’única que inclou en el Pla docent totes les competències de l’ensenyament.

En aquest projecte d’innovació docent plantegem que l’alumnat, mitjançant la metodologia de l’estudi de casos, desenvolupi les competències transversals de la UB de  capacitat d'aprenentatge i responsabilitat, i la de treball en equip. A més, algunes de les dimensions competencials específiques de la titulació d’Infermeria, considerant el proporcionar un tracte digne en les seves intervencions a la persona i grup, amb independència de l’ètnia, religió, cultura, formació, nivell social, sexe, orientació sexual i identitat gènere.

L’àmbit sanitari és un entorn ideal per a la detecció de casos de VM, degut a que la població sempre hi acudirà almenys en alguna ocasió al llarg de la seva vida. A més, en aquest context infermeria té un paper clau i rellevant per a la seva detecció i la realització de l’atenció en salut a les dones i infants que són o han estat víctimes.

Per tot això, proposem implementar en l’àmbit de la formació de les pràctiques clíniques curriculars, una estratègia docent que potencií l’aprenentatge reflexiu i col·laboratiu, i que capaciti inicialment a l’alumnat en la detecció i intervenció a les dones i als infants que són o han estat víctimes de VM.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Capacitar a l’alumnat per a la detecció i la intervenció, i la recuperació de les dones i fills i filles que han patit, pateixen o poden patir violència masclista (VM).

Objectius específics

  • Desenvolupar la capacitat crítica i reflexiva vers la VM en la formació clínica.
  • Identificar els indicadors de sospita en els casos de VM.
  • Determinar les intervencions a realitzar en els casos de VM i que no siguin generadores de revictimització ni de violència institucional.
  • Identificar les habilitats de comunicació i de presa de decisions per a la detecció i l’atenció de la VM en l’àmbit sanitari.
  • Identificar els protocols d’actuació, circuits i recursos disponibles en casos de VM.
  • Aplicar el treball en equip en l’atenció a la VM.
Codi del projecte: 
2022PID-UB/002
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Helena Viñas-Llebot
Participants: 
Elvira García-Carulla; Julia González-Vaca; Mónica Isidro-Albadalejo; Elena Maestre; Antonio R. Moreno-Poyato; Marta Raurell-Torreda; Dolors Rodríguez-Martín; Mª Ángeles Saz-Roy; Griselda Vázquez-Garreta
Esther Crespo Mirasol ; Ana Ventosa Ruiz.
Manuel Méndez Moya. Unitat d´Audiovisuals. Campus de Bellvitge. UB
Teresa Echevarría-Vallejo. Hospital Clínic de Barcelona
Grup d'innovació docent: 
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Pràcticum Grau d’Infermeria
Estratègies docents per la millora/innovació: