APRENENTATGE DE PROJECTES DE DISSENY DE CODI OBERT A PARTIR DE LES NOVES TECNOLOGIES DE FABRICACIÓ

Objectius concrets de millora vinculats a l'alumnat implicat de tercer curs:

- Fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny un projecte de disseny participatiu, de manera que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica.

- Apropar els estudiants del Grau en Disseny al món de les noves tecnologies de prototipat ràpid perquè coneixin l’abast de les seves possibilitats constructives.

-Familiaritzar els estudiants amb la filosofia del disseny de codi obert i la utilització universal dels repositoris internacionals, tot preparant la documentació necessària perque qualsevol persona pugui produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants del Grau en Disseny.

Objectius generals del projecte:

- Apropar els estudiants del Grau en Disseny al món del disseny de codi obert, al disseny participatiu i a les noves tecnologies de prototipat ràpid.

- Fer participar activament els estudiants de tercer curs del Grau en disseny en el projecte ENERGYaid, a partir d'exercicis i projectes que proposin nous productes o serveis útils per a la societat en la vessant de la pobresa energètica.

- Coordinar un projecte en col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Barcelona per aconseguir que persones en risc de pobresa energètica puguin produir, als diferents fab-labs d’abast mundial, els objectes que hagin estat dissenyats pels estudiants del Grau en Disseny.

- Emprar un protocol d'autoavaluació de manera que els estudiants puguin valorar els punts forts i els punts febles de la seva proposta. 

- Crear un blog interactiu per part de tots els estudiants de tercer, on els diferents grups de treball pengin els continguts de les seves propostes seguint un procediment normalitzat de treball. Traspassar aquesta informació a l'espai virtual de les altres assignatures que participen en la proposta d'innovació docent.

- Analitzar a les aules, en el context de diferents assignatures teòriques dels diferents cursos del Grau, l'impacte i la viabilitat d'aquestes propostes, que en definitiva pretenen una millora de les condicions d’un gran col·lectiu de persones.

- Fer difusió de les millors propostes dins el marc de les activitats previstes per Desis Spain, plataforma dedicada al disseny social i ecodisseny.

-  Difondre l'experiència docent als canals de difusió habituals, com revistes d'art i disseny i congresos d'innovació educativa (CIDUI).

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Incorporació del disseny de codi obert i el disseny col·laboratiu en els processos d'aprenentatge del Grau en Disseny per treballar la temàtica de la pobresa energètica. Participació dels estudiants de tercer curs en la metodologia del projecte ENERGYaid, a realitzar en col·laboració amb els Ateneus de Fabricació de Barcelona. Difusió dels resultats als repositoris de disseny de codi obert en xarxa per la consulta i ús indiscrminats per part de tota la població interessada. Presentació a les aules dels resultats a diferents assignatures del Grau en Disseny. Difusió dels resultats en activitats pròpies del camp del disseny, en la plataforma per al disseny social Desis i en congresos i revistes especialitzades.

Codi del projecte: 
2016PID-UB/025
Convocatòria: 
Projectes d'Innovació Docent (PID)
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Povedano i Ferré, Rosa
Participants: 
Eugeni Boldú Montoro, Anna Calvera Sagué, Efrain Foglia Romero, Miquel Mallol Esquefa, Pablo Medrano Bigas, Joan Morales Moras, Oriol Moret Viñals, Rober Pallas Cardeal, Raquel Pelta Resano, Josep Joan Teruel Samso, Enric Tormo Ballester, Teresa Valverde Gefaell
Ensenyament/s: 
Grau en Disseny
Assignatures implicades: 
Projectes de disseny experimentals I
Teories de la imatge i la significació
Conceptes de l'art modern
Història, teoria i pràctica del dsseny II
Crítica del disseny i anàlisi de les noves tendències
Iniciació al Projecte fi de grau
Projecte Final de Grau
Laboratori de projectes de disseny professionals I