Aprenentatge integrat d'arts gràfiques, 1: base de dades i glossari

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

En general, es pretén avançar en l'assoliment de competències seleccionades (v. Mancances detectades). Destaquem sis objectius inicials:

  1. Aprofundir en el coneixement de materials, tècniques, processos i procediments de producció.
  2. Classificar, jerarquitzar i relacionar continguts en un esquema de visió global (llarg de gambals).
  3. Adequar les possibilitats de les TIC per a organitzar, recuperar i ampliar informació.
  4. Projectar vies alternatives que equilibrin interessos d'usuari i estàndards disciplinaris.
  5. Valorar el treball propi i ajustar-lo a un projecte de col·laboració.
  6. I millorar l'expressió escrita.
Codi del projecte: 
2017PID-UB/016
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Moret Viñals, Oriol
Participants: 
Personal CRAI – Unitat de docència Personal (o PDI)
1 becari, (ex-) alumne del Grau de Disseny amb coneixements específics d’arts gràfiques