Aula Inversa aplicada a l'assignatura Activitat Física, Esport i Salut

En les assignatures Activitat física, esport i salut, optativa de 2n curs i Infermeria Comunitària, obligatòria de 3r curs del Gru en Infermeria, es vol introduir la metodologia d'aprenentatge de la classe inversa, en la modalitat de teamb-based learning (TBL). La intenció és millorar els aprenentatges de l'estudiantat alhora que participen en iniciatives d'innovacions en docència que poden ser inspiradores per a la seva pròpia funció com a futurs professionals en educació per a la salut de la comunitat.

Amb la metodologia de la classe inversa es facilitarà un material docent per a l'estudi individual abans de la sessió de classe. En la següent sessió a l'aula es realitzarà una sessió que s'iniciarà amb una prova individual d'avaluació dels coneixements adquirits de forma autònoma amb l'estudi del material lliurat. En un segon moment de la sessió es repetirà la prova d'avaluació amb grup, seguida d'una discussió conjunta i retroacció referida als resultats de la prova. Finalment es realitzarà una classe magistral de reelaboració dels continguts (miniclasse) i es pretén desenvolupar casos que permetin aplicar el coneixements teòric i accions de simulació entre l'estudiantat.

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

a incrementar les competències referides a:

1. El coneixement i l'aplicació d'alguns dels models de promoció de la salut per a la planificació i realització d'intervencions de promoció de l'activitat física saludable dirigides a la comunitat.

2. La comunicació interpersonal per a la relació amb les persones, famílies i comunitat que cuidaran.

3. El treball en equip com a estratègia per a oferir les millors cures possibles.

Desenvolupament de l'actuació / pla de treball: 

Activitat 1a

Activitats prèvies de l'estudiantat en temps de estudi autònom: Lectura del material: model de promoció de la salut (MPS).

Classe 21 de febrer de 2018:

1a1. Respondre al qüestionari individual d'avaluació de coneixements.

1a2. Respondre al qüestionari en grup.

1a3. Discussió i retroacció de les respostes del qüestionari.

1a4. Miniclasse d'elaboració dels coneixements teòrics. Aclariment dels conceptes integrants del MPS

Classe del 28 de febrer del 2018:

1a5. Resolució d'un cas en què s'apliquen el coneixements teòrics.

1a6. Realització pràctica de la valoració de un company/a sobre els factors que condicionen la realització d'activitat física segons el model de promoció de la salut (MPS).

Activitat 1b

Activitats prèvies de l'estudiantat en temps de estudi autònom: Lectura del material: model transteòric

Classe del 7 de març del 2018:

1b1. Respondre al qüestionari individual d'avaluació de coneixements.

1b2. Respondre al qüestionari en grup.

1b3. Discussió i retroacció de les respostes del qüestionari.

1b4. Miniclasse d'elaboració dels coneixements teòrics. Aclariment dels conceptes integrants del model transteòric.

1b5. Resolució d'un cas en què s'apliquen el coneixements teòrics.

1b6. Aplicació del model transteòric en la valoració del company/a.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B42
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Morin Fraile, Maria Victoria
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Activitat física, esport i salut
Infermeria Comunitària
Linies d'innovació: