Avaluació de l’aprenentatge i el desenvolupament de les competències professionals de l’estudiant amb e-portafoli en el Pràcticum del Grau d’Infermeri

El Pràcticum és una assignatura troncal de 30 crèdits (ECTS) que es du a terme en el quart curs i que es troba ubicada en el pla d’estudis del Grau d’Infermeria en el vuitè semestre, tot i que en determinades circumstàncies és pot cursar en el 7è semestre.

Es proposa elaborar un Portafoli digital (e-portafoli) per facilitar els processos d’aprenentatge de l’estudiant, i com a estratègia formativa i interactiva per l’avaluació de les competències professionals de l’estudiant en l’assignatura Pràcticum.

 

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Els objectius proposats pel disseny i elaboració de l’e-portafoli del Pràcticum són:

Per l’alumnat

Implicar a l’estudiant en l’autogestió i l’autoregulació del seu l’aprenentatge.
Demostrar els avenços realitzats en el desenvolupament de les competències professionals.
Fomentar la capacitat crítica i reflexiva en la pràctica professional.
Promoure l’interès pel desenvolupament de la capacitat creativa.
Determinar els recursos d’aprenentatge entre els diferents contextos.

Pel professorat

Facilitar al professorat la gestió en el seguiment i l’avaluació de l’aprenentatge de l’estudiant.
Reforçar l’avaluació formativa en el desenvolupament de la competència de manera indirecta (no presencial).
Facilitar la interacció i la retroacció (feed-back) entre el professorat i l’estudiant en el desenvolupament de les competències professionals en la formació clínica.
Promoure l’interès per la formació permanent en l’estudiant.

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B18
Estat: 
Actiu
Coordinació: 
Viñas Llebot, Maria Helena
Participants: 
Bernuz Cámara, Lourdes
Crespo Mirasol, Esther
Fabra Gensana, Montserrat
García Carulla, Elvira
González Vaca, Julia
Rigol Cuadra
Saz Roy, M Ángeles
Ensenyament/s: 
Infermeria
Assignatures implicades: 
Pràcticum
Linies d'innovació: