Cas clínic microbiològic. De la presa de mostra a l'informe

Actualment l'us d'internet i de les noves tecnolgies s'ha incrementat molt, especialment per part dels alumnes. La utilizació d'aquestes pot ser de molta ajuda per consolidar els coneixemnets adquirits en les pràctiques i posar  en ordre tot el desenvoupat en les pràctiques de Microbiologia.

L'utilització del portfoli els permetra aprofondir en la temàtica, a traves del seu treball personal, i establir d'una manera més visual quin es el treball realitzat en un laboratori de Microbiologia

Objectius inicials relacionats amb la millora dels aprenentatges de l'alumnat implicat: 

Conèixer les diferents metodologies per l’obtenció de la mostra. Determinar quina es la millor en el cas clínic que ens ocupa.

El procés de l’obtenció d’una mostra i escollir quina es la mostra més adient es molt important a l’hora de fer un diagnòstic acurat. Com a futurs odontòlegs, quan s’enfrontin a una possible infecció oral, seran els responsables sobre aquesta decisió   

* Conèixer la seqüencia temporal de les proves realitzades.

Les proves realitzades a una mostra, poden donar-nos una informació molt rellevant a l’hora de seleccionar un tractament.

El conèixer quines son les proves ràpides, quina ens donen informació, i en quin moment es poden realitzar, pot tenir rellevància

* Conèixer i descriure els procés de identificació ( proves bioquímiques i/o sistemes automatitzats d'identificació).

Codi del projecte: 
2018PID-UB/B48
Estat: 
Finalitzat
Coordinació: 
Sierra Ortigosa, Josep Maria
Participants: 
Teresa Vinuesa Aumedes
Guadalupe Jimenez Galisteo
Ester Fusté Dominguez
Eulalia Sans Serramitjana
Ensenyament/s: 
Odontologia
Assignatures implicades: 
Microbiologia
Linies d'innovació: