CBP

Coordinació Pràcticums i TFG Biologia
Presentació: 

L’equip de coordinació dels Practicums i Treball Fi de Grau (TFG) de la Facultat de Biologia te com a missió gestionar un sistema complex de Pràcticums i TFG, que implica cada curs a uns 500 estudiants dels cinc graus de la Facultat de Biologia i els estudiants del grau de Ciències Biomèdiques de la Facultat de Medicina, 500 tutors UB, 200 Tutors en Entitats Externes, 150 Tutors Internacionals i 240 professors formant part de 80 tribunals avaluadors del TFG.

Els objectius de l’equip docent de Coordinació de Practicums i TFG (CBP) són:

(1) Captar i fidelitzar projectes, de recerca a la pròpia Universitat, o en empreses i entitats tant a nivell nacional com internacional,

(2) Assignar Tutors UB i guiar-los en la tutorització de TFGs realitzats en entitats externes,

(3) Orientar i tutoritzar als alumnes adequadament segons els seus interessos professionals;

(4) Desenvolupar eines Moodle útils per a la bona comunicació i gestió dels projectes,

(5) Confeccionar els tribunals de TFG i

(6) Implementar la gestió de la qualitat incloent enquesta de satisfacció dels actors estudiants implicats.

Codi UB: 
GINDOC-UB/165
Grup Innovació Docent Consolidat (GIDC)
Coordinació: 
Llorente Cabrera, Gustavo A.
Membres del grup: 
M. Teresa Sauras
Silvia Busquets
Francesc Oliva
Marta Camps
Josep Mª de Anta
M. Teresa Blas
Mar Grasa
Carme Marcet
Esther Marrón
M. Dolores Yvorra